Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mecenas Kultury Krakowa

Pragnąc wspierać i rozwijać współpracę pomiędzy środowiskami pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa, Rada Miasta Krakowa ustanowiła doroczną nagrodę  MECENAS KULTURY KRAKOWA przyznawaną za działania na rzecz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego miasta, realizowanych w Krakowie oraz za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

Nagrody przyznawane są (polskim i zagranicznym) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, nieprowadzącym statutowej działalności z zakresu kultury i opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem niematerialnym oraz osobom fizycznym.

Nagrody przyznawane są za rok ubiegły w 3 kategoriach:

1) za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury,

2) za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa,

3) za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

 

Laureaci otrzymują statuetkę Mecenas Kultury Krakowa oraz znaczek i dyplom podczas uroczystości przyznawania Nagród Miasta Krakowa.

 

Nagrodę ,,Mecenasa Kultury Krakowa” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa. 

Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa” powołanej przez siebie w drodze zarządzenia Komisji - Bractwu Mecenatu Kultury, zwanej dalej „Bractwem”.

W skład Bractwa wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, pełniący funkcję Przewodniczącego,

2) wskazany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zastępca lub Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa,

3) dyrektor wydziału właściwego ds. kultury,

4) do 3 przedstawicieli środowisk twórczych,

5) do 3 przedstawicieli środowisk samorządu gospodarczego,

6) Miejski Konserwator Zabytków.

Zobacz więcej:Wniosek o przyznanie nagrody Mecenasa Kultury Krakowa [doc]

 

 


BIP Kultura

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA GWÓŹDŹ
Podmiot publikujący: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data publikacji: 2018-03-07
Data aktualizacji: 2019-08-12
Powrót