Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

Stypendium przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację  przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na terenie Krakowa. Stypendium wynosi  10 000 zł brutto. Fundatorem Stypendium jest Gmina Miejska Kraków.

 Zasady i tryb przyznawania Stypendium określa uchwała NR XC/2359/17 Rady Miasta Krakowa z 6 grudnia 2017 r.

 Od roku 2018 Stypendium  przyznawane jest w następujących dziedzinach:

1) literatura,

2) sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda),

3) architektura,

4) muzyka poważna,

5) muzyka popularna,

6) taniec,

7) teatr,

8) film,

9) niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja,

10) kultura ludowa,

11) opieka nad zabytkami,

12) kultura cyfrowa,

13) intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii,

14) animacja i edukacja kulturalna,

15) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

16) „street art” – sztuka uliczna.

 

Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. 

 

 


 

Zobacz więcej: BIP Kultura

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-03-07
Data aktualizacji: 2018-03-07
Powrót