Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 146,208,80 PM10 - 43 µg/m3 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 08:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 08:00 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 08:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 08:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 08:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 08:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 08:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA