Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 23,25 µg/m3 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 11:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 11:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 11:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 11:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 12:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 11:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 11:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA