Stan powietrza niekorzystny zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 255,192,0 PM10 - 138,57 µg/m3 PM10 - 148µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 01:00 PM10 - 118µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 01:00 PM10 - 117µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 01:00 PM10 - 142µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 01:00 PM10 - 161µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 01:00 PM10 - 128µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 01:00 PM10 - 156µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 01:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA