Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Środki PFRON na rok 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że środki finansowe przekazywane Gminie Miejskiej Kraków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które otrzyma MOPS będą mniejsze niż w roku poprzednim. Kwota przewidziana na realizacje zadań w 2011 r. dla wszystkich samorządów powiatowych jest o 13% niższa w porównaniu do roku bieżącego.

W roku 2008 wysokość środków wynosiła 21 246 706 zł, w roku 2009 – 15 855 606zł, a w 2010 roku 13 466 296zł, z czego 7 501 572 zł to dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. W związku z tym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, takich jak:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zadania rehabilitacji zawodowej (które wykonuje Grodzki Urząd Pracy), wysokość środków wyraźnie się zmniejsza.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponując limitem środków finansowych z PFRON, musi brać pod uwagę zaspakajanie najpilniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z ich codziennym funkcjonowaniem. W związku z tym, w roku 2011 priorytetem będą wnioski dotyczące dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (czyli w pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie na zakup wózka inwalidzkiego, protez kończyn, pieluchomajtek, cewników, aparatów słuchowych itp.). Drugim ważnym zadaniem jest likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby leżące lub poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły skorzystać z dofinansowania do budowy pochylni, podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń umożliwiających sprawniejsze poruszanie się po mieszkaniu oraz umożliwiających opuszczanie miejsca zamieszkania. Będą mogły starać się też o dostosowanie łazienek i innych pomieszczeń do swoich potrzeb w celu samodzielnego funkcjonowania.

MOPS przewiduje, że w związku z ograniczonymi środkami w roku 2011 z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych będą mogły skorzystać jedynie osoby w wieku do 18 lat lub osoby niepełnosprawne uczące się i nie pracującej w wieku do 24 lat bez względu na stopień niepełnosprawności. Takie osoby będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania. W dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób posiadających orzeczony znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoważny (I i II grupa ZUS), w wieku aktywności zawodowej, które nie korzystały z dofinansowania w roku 2010 i 2009.

Zasady rozpatrywania wniosków w 2011 roku zostały zaakceptowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych. Ilość wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON z roku na rok wzrasta, a będące w dyspozycji MOPS środki PFRON nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich zgłaszanych i uzasadnionych potrzeb.

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-12-30
Data aktualizacji: 2010-12-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź