Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pozyskiwanie mieszkań przez Gminę

37 lokali mieszkalnych zakupiła Gmina Miejska Kraków w br. oraz uzyskała możliwość zasiedlenia około 190 pustostanów.

W wyniku przeprowadzonych postępowań zostało zakupionych 37 lokali mieszkalnych w tym: 2 lokale na rynku wtórnym zlokalizowane w budynkach przy  ul. Glinik i ul. Pachońskiego oraz 35 lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym zlokalizowanych w budynku przy ul. Felińskiego w Krakowie.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, został wyłoniony wykonawca realizacji inwestycji pn. „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy”. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie. Umowa została zawarta w dniu 9.07.2010 roku. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na I kwartał 2013 roku. Efektem będzie 80 lokali mieszkalnych. W dniu 20.08.2010 roku została zawarta również umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji.

W efekcie przeprowadzonego zamówienia publicznego 10.06 2010 roku została zawarta umowa z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na „Świadczenie usług doradczych dla Gminy Miejskiej Kraków w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy mieszkań komunalnych przy udziale podmiotu prywatnego”. W ciągu roku prowadzone były cykliczne spotkania, analizowane były propozycje i opracowania, a do końca grudnia nastąpi ostateczny wybór modelu realizacji budownictwa komunalnego przy udziale podmiotu prywatnego.

Przygotowywano również realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej”. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych została wyłoniona firma sprawująca nadzór autorski oraz firma pełniąca nadzór inwestorski nad realizacją adaptacji budynku hotelowego przy ul. Kantorowickiej na cele mieszkalne. Do końca roku planowane jest wyłonienie wykonawcy adaptacji. Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

Gmina Miejska Kraków nadzorowała realizację remontów pustostanów oraz uczestniczyła w odbiorach wykonanych robót. Do dnia 21.12.2010 roku odebrano 185 wyremontowanych pustostanów w tym: 62 pustostany wyremontowane przez ZBK, 56 pustostanów wyremontowanych w ramach zawartych porozumień, 67 pustostanów wyremontowanych przez przyszłych najemców. Planuje się, że do końca 2010 roku uzyska się możliwość ponownego zasiedlenia około 190 pustostanów. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-12-27
Data aktualizacji: 2010-12-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź