Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program Pomocy Lokatorom

25 lokali mieszkalnych wynajęto w ramach przeprowadzonych w 2010 r. dwóch edycji Programu Pomocy Lokatorom. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie).

Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007-2012”, samodzielne lokale mieszkalne o powierzchni do 80 m2 wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, położone w centrum Krakowa, odzyskane w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu oraz pozyskane w innej formie, mogą zostać przeznaczone na wynajem dla osób, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu.

Wynik finansowy konkursu w roku 2010 (obejmujący roczny przychód Gminy z czynszu oraz zmniejszenie kosztów wykonania przez Gminę remontu) to 519.537,15 zł (łączny wynik finansowy wszystkich edycji konkursu to aktualnie 811.282,99 zł).

Podstawowe korzyści wynikające z wprowadzenia Programu Pomocy Lokatorom to:

1)  udzielenie pomocy mieszkaniowej dla większej liczby osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej;

2)  potencjalne, znaczące zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem wolnego zasobu mieszkaniowego, poprzez:

-          zasiedlenie pustostanów (za których utrzymanie płaci Gmina Miejska Kraków);

-          przeprowadzenie remontów lokali przez przyszłych najemców.

3)  potencjalne, znaczące zwiększenie wpływów czynszowych związanych z wynajmem na zasadach czynszu wolnego;

4)  wprowadzenie do mieszkań w centrum miasta osób posiadających stosunkowo wysokie dochody, a co za tym idzie osób, które stać na opłacenie wyższego czynszu, utrzymanie mieszkania i dbanie o nie. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-12-27
Data aktualizacji: 2010-12-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź