Sprawdź ważność biletu

Aby sprawdzić ważności karty, proszę wpisać numer legitymacji MPK (widoczny w lewym dolnym rogu, pod imieniem i nazwiskiem) oraz numer karty KKM (w prawym dolnym rogu karty, najlepiej widoczny pod światło).

W przypadku legitymacji studenckich z funkcją KKM wystarczy wpisać jedynie numer albumu.