Logo karnet

120/120.Prezentacja muzealnych artefaktów

Data:
2019-06-07 - 2019-08-31
Kategoria:
Wystawy czasowe

Muzeum Krakowa co rok prezentuje najnowsze pozyskane do zbiorów obiekty. W 2019 roku pokaz ma wymiar szczególny: na wystawie w Muzeum Teatralnym można obejrzeć najcenniejsze i najbardziej reprezentatywne nabytki, jakie tafiły do muzeum w ciągu 120 lat jego istnienia.

Muzeum powołane zostało 31 maja 1899 roku jako część Archiwum Aktów Dawnych w Krakowie. Pierwsze obiekty muzealne trafiły do Archiwum już na początku lat 90. XIX wieku, a więc jeszcze przed utworzeniem muzeum, natomiast systematyczne pozyskiwanie zbiorów rozpoczęto wraz z formalnym powołaniem Muzeum. Kolekcjonowano przede wszystkim pamiątki cechowe oraz miejskie, pamiątki po gminach przyłączonych do Krakowa, a także przedmioty odnajdywane podczas prowadzonych w Krakowie prac budowlanych i remontowych. Po odzyskaniu niepodległości muzeum kontynuowało gromadzenie zbiorów, w 1925 roku posiadało już około 6000 muzealiów.

Po zakończeniu II wojny światowej, 18 grudnia 1945 roku, Miejska Rada Narodowa powołała do życia Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako samodzielną instytucję. Misją nowo utworzonego muzeum był ratowanie ocalałych pamiątek przeszłości oraz podtrzymanie krakowskich tradycji. Wkrótce też, w latach 1951–1952, Muzeum przejęło (choć nie w całości) zbiory z Archiwum Aktów Dawnych. W kolejnych latach muzeum poszerzało swoje zbiory dzięki darom osób prywatnych oraz przekazom instytucji, a także za sprawą zakupów dokonywanych przez muzeum.
Obecnie zbiory liczą ponad 170 000 muzealiów, a osobną, liczną grupę stanowią przedmioty zgromadzone w bibliotece i archiwum. Muzeum gromadzi przede wszystkim cracoviana, a ważną pozycję w zbiorach stanowi XIX-wieczne malarstwo historyczne, dawne widoki Krakowa oraz portrety. Bogato reprezentowane są fotografie, pamiątki cechowe, miejskie i patriotyczne, judaika, teatralia, militaria, rzemiosło, sztuka dawna i współczesna, numizmaty, obiekty związane z folklorem (zwłaszcza szopki krakowskie), historią najnowszą (w tym II wojną światową), dziejami harcerstwa oraz drukarstwa i introligatorstwa, a także wiele innych. 

  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych

Kalendarz kulturalny