Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Panel Transportowy, czyli radni interpelują

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Łukasz Gibała i Łukasz Maślona. Pytają w nich m.in. o: spółkę Kraków5020, Krakowski Panel Transportowy czy utrudnienia w ruchu tramwajów na skutek nieprawidłowego parkowania samochodów.

Plac Wszystkich Świętych
Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Radny Łukasz Maślona złożył trzy interpelacje. Pierwsza dotyczy zatrzymań tramwajów na ul. Długiej. Radny prosi o wskazanie newralgicznych miejsc, gdzie dochodzi do takich utrudnień wskutek nieprawidłowego parkowania samochodów oraz prosi o adresy, które najczęściej pojawiają się w interwencjach.– Proszę o podanie informacji ile jest zatok wzdłuż całej ul. Długiej i ile jest wyznaczonych miejsc parkingowych zarówno w zatokach jak i poza nimi – pisze radny.

W drugiej interpelacji radny prosi o przekazanie informacji w sprawie okolic ul. Krupniczej. - Kiedy będzie ukończona przebudowa tej ulicy od Bagateli do ul. Szujskiego? Kiedy będą realizowane nasadzenia? Czy zgodnie z obietnicami składanymi na radach budowy, jest szansa na szybsze otwarcie odcinka od Bagateli do ul. Loretańskiej? Radny prosi także o przedstawienie harmonogramu prac wraz z datami poszczególnych etapów. Ponadto radny wskazuje, iż pojawiły się wielokrotnie informacje o zadaniu połączenia rowerowego pomiędzy ul. Krupniczą a ul. Ingardena przez Aleje Mickiewicza i prosi o informację dotyczącą terminu oddania tej inwestycji.
– Przed Teatrem Groteska od strony Szpitala im. Dietla wzdłuż ul. Skarbowej i ul. Krupniczej na działkach 68/5 i 69/2 jest miejsce, gdzie mogłaby się pojawić zieleń – wskazuje radny i pyta czy są przeciwskazania, aby wprowadzić tam drzewa?

Trzecia interpelacja dotyczy Krakowskiego Panelu Transportowego oraz Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Radny zadaje kilka pytań z nim związanych: Mieszkańcy uczestniczący w panelu i konsultacjach Krakowskiego Planu Klimatycznego podnosili potrzebę szerokiej dyskusji o zieleni w mieście, a nie o transporcie. Radny dopytuje na jakiej podstawie zatwierdzono zakres transportowy panelu obywatelskiego? Podstawą do przeprowadzenia panelu obywatelskiego w temacie transportu powinny być wiarygodne dane dotyczące ruchu w mieście i całej aglomeracji. Tymczasem po okresie pandemii, a także mając na uwadze duży wpływ uchodźców do naszego miasta w 2022 r. oraz wprowadzenie dla nich udogodnienia w postaci bezpłatnych przejazdów i możliwości parkowania w Strefie Płatnego Parkowania obraz danych nie będzie odzwierciedlał standardowych zachowań transportowych mieszkańców Krakowa. Na jakich danych będą bazować paneliści? Kiedy będą znane wyniki Kompleksowego Badania Ruchu 2023? - Sam Urząd Miasta Krakowa przyznaje bowiem, że ostatnie tego typu całościowe dane pochodzą z 2013 r. co wydaje się być daleko niewystarczające. Widać bowiem w naszym mieście chociażby znaczny wzrost podróży rowerem, czy zatem chcąc zachować dbałość o prawidłowy przebieg panelu obywatelskiego, jak i efektywnie wykorzystać pozyskane dane z KBR2023 nie jest zasadnym przełożenie przeprowadzenie panelu na okres po uzyskaniu wyników badań ruchu – pisze radny Maślona.

Radny Łukasz Gibała złożył interpelację w sprawie spółki Kraków5020. Radny prosi w niej o udostępnienie umowy ze spółką Kraków5020 nr w rejestrze W/I/1376/KD/149/2022 w jej wersji pierwotnej oraz podpisanego aneksu (aneksów), a także odpowiedzi na pytania: Kiedy podpisany został aneks do umowy ze Spółką? Czy poza datą obowiązywania i kwotą zmieniły jakieś inne postanowienia umowy? W jakiej pozycji budżetu na rok 2023 zaplanowane są środki na realizację tej umowy? Jakie są, zgodnie z obowiązującymi planami finansowymi miasta, łączne wydatki budżetowe związane ze spółką Kraków5020, przewidziane w bieżącym roku? Proszę o ich wyszczególnienie. Jakie, zgodnie z umową, konkretne usługi świadczyć ma spółka na rzecz miasta? Za jakie konkretne usługi wykonane w 2022 roku Spółka otrzymała wynagrodzenia na podstawie umowy? Jaka jest finalna kwota zapłacona spółce na podstawie umowy za 2022 rok?

pokaż metkę
Autor: Karolina Tomczyk
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-01-16
Data aktualizacji: 2023-01-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź