Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kto kontroluje przestrzeganie zapisów?

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Grzegorz Stawowy, Tomasz Daros, Łukasz Maślona oraz Adam Migdał. Poruszają w nich tematy związane z: Trasą Łagiewnicką, Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stadomiem, czy przebudową ul. Łokietka.

Fot. materiały prasowe

- Proszę o możliwie najszybsze odnowienie pasów na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej. Proszę również o informację, czy Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji na projektowanie skrzyżowania Łokietka-Składowa-Poznańska? Jako radny wprowadziłem to zadanie do budżetu Gminy Kraków już kilka lat temu – pisze w interpelacji radny Grzegorz Stawowy. - Przebudowa ulicy Łokietka na odcinku od ul. Gaik do ul. Kaczorówka spowodowała utrudnienia w dotarciu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4. Aby usprawnić dojście i dojazd do szkoły, wiele osób dojeżdża do szkoły od końca ul. Kaczorówka. Niestety ulica ta na końcowym odcinku kilkuset metrów ma charakter drogi gruntowej. Podczas opadów deszczu jest błotnista ze stojącą wodą, a podczas dni suchych powoduje zakurzenie całej okolicy, w tym stojących przy niej domów. Mieszkańcy wielokrotnie podejmowali interwencje w sprawie remontu lub przebudowy. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania dotyczącego przebudowy ul. Kaczorówka w jej gruntowej części. Optymalnie byłoby, aby projekt zawierał również sposób odwodnienia – pisze radny Stawowy w kolejnej interpelacji.

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o wprowadzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, której przepisy weszły w życie 1 września 2022 roku. Jest to bardzo złożony dokument, który swoimi zapisami dotyka wielu przedsiębiorców – pisze w interpelacji radny Tomasz Daros i prosi o odpowiedź na pytania: kiedy, kto i w jaki sposób poinformował przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem o nowych obowiązkach?  Czy przy podpisywaniu umowy o zajęcie chodnika pod ogródek przez przedsiębiorców z terenu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem zostali poinformowani jak ich sytuacja się zmieni po 1 września? Kto kontroluje przestrzeganie poszczególnych zapisów np. w zakresie godzin działania ogródków, emisji światła i dźwięku, nośników reklamowych, obostrzeń dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym? Ile kontroli i ile zgłoszeń naruszeń przepisów o Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem odbyło się od 1.09. do dnia sporządzenia odpowiedzi? Jakie naruszenia wykryto, jakie były ich efekty i skutki (mandat, pouczenie itd.) ile naruszeń w zakresie godzin działania i przestrzeni ogródków, emisji dźwięku i światła przez podmioty gospodarcze wykryto?

Radny Łukasz Maślona prosi o informację w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę złożonego dla działek 11/4, 12/2, 7/1 obr. 9 Krowodrza – na jakim etapie obecnie jest procedura, co jest jej przedmiotem, kto jest inwestorem? - Ponadto proszę o informację, dlaczego w postępowaniu prowadzonym przez UMK nie uwzględniono jako strony podmiotów, których nieruchomości są na sąsiednich działkach do wspomnianych powyżej i objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę? Czy wniosek o pozwolenie obejmuje również tereny otuliny użytku ekologicznego „Dolina Prądnika” o przeznaczeniu ZPR.7 w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Prądnika”? Jeśli tak, to w jakim zakresie inwestycja wchodzi w ów obszar? Jak ma wyglądać droga dojazdowa do planowanej inwestycji? Czy inwestycja będzie wymagała wycinki drzew? Czy UMK zamierza wydać lub wydał decyzję pozytywną dla tego wniosku? Proszę o udostępnienie wniosku inwestora. Ponadto organizacje ekologiczne zgłaszały na tym terenie nielegalną wycinkę drzew. Na jakim etapie są owe zgłoszenia? Jakiej wysokości kary nałożono na inwestora? Czy prawdą jest, że powstały tam parking jest samowolą budowlaną? – pyta radny w interpelacji.

Na prośbę mieszkańców radny Maślona zwraca się z pytaniem o realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, dotyczącego rewitalizacji Bulwaru Kurlandzkiego nad Wisłą w Krakowie, od Mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego „Dąbie”. Projekt ogólnomiejski nr 68, JASNE, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą wygrał w 2019 r. w głosowaniu krakowian. - Proszę o szczegółowe informacje w tej sprawie wraz z informacją jakie prace zostały wykonane i jakie kwoty zostały wydane w związku z realizacją zadania? – pisze radny Maślona.

Dwie interpelacje w sprawie Trasy Łagiewnickiej złożył radny Adam Migdał. Pierwsza z nich dotyczy dokładniejszego oznakowania wyjazdów z Trasy. Mieszkańcy wnoszą, by każdy wyjazd został jednoznacznie oznakowany, żeby było wiadomo w jaką ulicę można w niego zjechać (np. Zakopiańską, Kobierzyńską, Totus Tuus. – W najgorszej sytuacji są kierowcy spoza Krakowa – dodaje radny Migdał. W kolejnej z interpelacji radny prosi o przeanalizowanie możliwości uruchomienia linii autobusowej, która obejmowałaby połączenie Kurdwanowa np. z pętlą na Czerwonych Makach, a jej przebieg byłby po Trasie Łagiewnickiej na odcinku od ul. Witosa do ul. Grota Roweckiego.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-09-26
Data aktualizacji: 2022-09-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź