Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Działanie sprzeczne z interesem mieszkańców

Interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Łukasz Sęk i Łukasz Gibała. Piszą w nich o: analizie planów zagospodarowania przestrzennego, czy realizacji zapisów uchwały krajobrazowej.

Fot. Jan Graczyński

Radny Łukasz Sęk złożył interpelację w sprawie ogłoszonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. - W skrócie zmiana ta ma dotyczyć wydłużenia o rok - z końca 2022 r. na koniec 2023 r. - wejścia w życie zakazu stosowania w Małopolsce m.in. kotłów bezklasowych, czyli tzw. kopciuchów. Byłoby to działanie sprzeczne z interesem mieszkańców Krakowa, którzy chcą oddychać czystym powietrzem i do 2019 roku wymienili ze wsparciem miasta kilkadziesiąt tysięcy palenisk. Wszystkie badania potwierdzają, że obecnie największym wpływ na zanieczyszczenie w naszym mieście ma ogrzewanie paliwami stałymi w gminach ościennych. Obecne regulacje Sejmiku nie zabraniają korzystania z węgla w Małopolsce od stycznia 2023 roku, ale wyeliminowują piece najgorszej jakości, w których spalane są także śmieci i odpady. Myślę, że w tej sprawie stanowisko mieszkańców Krakowa, Rady Miasta i Pana Prezydenta jest zbieżne i było już wielokrotnie wyrażane – jakiekolwiek wydłużanie terminów jest niedopuszczalne. Jednak termin ogłoszenia ww. konsultacji w środku wakacji i czas trwania tylko do 23 sierpnia może spowodować niski udział mieszkańców. Zwracam się do Pana z apelem i prośbą o informację, czy gmina Kraków planuje także informować mieszkańców o ww. konsultacjach np. poprzez miejskie portale informacyjne i miejskie media oraz czy podległe służby planują przedstawić stanowisko władz Krakowa odnośnie do proponowanych zmian? – pyta w interpelacji radny Sęk.

Radny Łukasz Gibała złożył dwa zapytania. Pierwsze z nich dotyczy prowadzenia analiz na potrzeby ustalenia nowych wskaźników do planów zagospodarowania przestrzennego. - Coraz częstsze są na terenie Krakowa przypadki, kiedy na terenach przeznaczonych w dokumentach planistycznych pod usługi powstają budynki klasyfikowane formalnie jako hotelowe, a w których w praktyce tworzone są mieszkania, zwykle na wynajem. Problem ten dostrzegła Rada Miasta Krakowa, podejmując w celu jego rozwiązania 22 września 2021 roku uchwałę w sprawie ustalania kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyjętych wskaźników stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanych warunków zabudowy. W ten sposób został Pan zobowiązany m.in. do przeprowadzenia analizy planów zagospodarowania przestrzennego, której celem miało być zidentyfikowanie potrzeb w zakresie zmian w planach istniejących lub przystąpienia do sporządzenia nowych. Wskazany w uchwale termin wykonania takiej analizy minął 30 grudnia 2021 roku. Tymczasem w dokumencie zawierającym sprawozdanie z realizacji uchwał kierunkowych w roku 2021 pod pozycją 98 widnieje informacja, że uchwała ta jest realizowana, jednak termin wykonania analizy zasadności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta wraz z weryfikacją planów miejscowych został wyznaczony do końca 2023 roku – pisze radny i pyta Prezydenta, z jakiego powodu nie przeprowadzono analizy w terminie wskazanym w uchwale kierunkowej? Czy jest możliwość przyspieszenia prac nad sporządzeniem przedmiotowej analizy?

Drugie zapytanie radnego dotyczy realizacji zapisów uchwały krajobrazowej po pierwszym miesiącu jej funkcjonowania. – Większość przedsiębiorców zdecydowała się dostosować do nowych przepisów w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście przepisów w życie. Część podmiotów rozebrała nielegalne nośniki bezpośrednio po wejściu przepisów w życie, a część nie zrobiła tego do chwili obecnej – czytamy w interpelacji radnego, który pyta: Ile nośników zostało skontrolowanych pod kątem ich zgodności z zapisami Uchwały krajobrazowej w okresie 1-31 lipca? Ile zostało skontrolowanych, a ujawnionych jako nielegalne nośników typu bilbordy, a ile stanowiły banery? Jaki obszar Miasta został skontrolowany do tej pory i kiedy planowane jest zakończenie kontroli przestrzegania zapisów uchwały krajobrazowej na całym obszarze jej obowiązywania? Jaka jest łączna suma kar nałożonych na podmioty, które nie dostosowały się do zapisów Uchwały krajobrazowej?

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-08-02
Data aktualizacji: 2022-08-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź