Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Poprawić siatkę połączeń, czyli radni interpelują

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Wojciech Krzysztonek, Marek Sobieraj, Łukasz Sęk i Łukasz Maślona. Poruszają w nich tematy związane m.in. z: programem dla seniorów, remontem torowiska wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej, czy usunięciem drzew powalonych przez burzę.

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Radny Wojciech Krzysztonek złożył interpelację w sprawie wydarzenia w hotelu dla psów przy ul. Mydlnickiej. – Mieszkaniec zauważył psa, który ujadał i nie mógł wydostać się z zakleszczonej bramki. Próbował on dzwonić do hotelu dla psów, ale nikt nie wychodził. Mam oczywiście świadomość, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów osoby prowadzące takie hotele dla zwierząt, inaczej niż w przypadku schronisk, nie muszą uzyskiwać specjalnych pozwoleń od właściwych służb weterynaryjnych na prowadzenie działalności. Proszę o rozważenie możliwości uruchomienia odpowiednich służb i procedur celem sprawdzenia, czy w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt – pisze w interpelacji radny Krzysztonek i dołącza do niej link do filmów przesłanych przez mieszkańca.

- Kraków realizuje bardzo wiele inicjatyw kierowanych bezpośrednio do seniorów. To bardzo cieszy, ponieważ społeczeństwo się starzeje, a ta grupa wiekowa wymaga szczególnego wsparcia. Proszę o rozważenie możliwości uruchomienia dodatkowego projektu adresowanego seniorów, którzy osiągnęli sto lat. Taki program senior 100+ byłby kierowany do wąskiej grupy osób, ponieważ stuletnich mieszkańców Krakowa, według moich szacunków, jest ok. 300. Są to ludzie schorowani, mający różne trudności w radzeniu sobie z problemami życia codziennego, którzy wymagają szczególnej opieki i wsparcia. Myślę, że wąski krąg odbiorców takiego programu determinowałby względnie niewielkie jego koszty, a wydaje mi się, że takie uhonorowanie najstarszych mieszkańców Krakowa poza podniesieniem komfortu ich życia byłoby też symbolicznym zwieńczeniem bardzo aktywnej polityki senioralnej miasta – czytamy w kolejnej z interpelacji Wojciecha Krzysztonka.

Radny interpeluje też w sprawie remontu torowiska przy ul. Kocmyrzowskiej. - Przy okazji rozpoczęcia prac remontowych miasto zmieniło rozkłady miejskiej komunikacji dla mieszkańców. Ograniczenia objęły wiele połączeń ważnych dla mieszkańców, jak chociażby całkowitą likwidację linii tramwajowej nr 75, dojeżdżającej do tej pory do Wzgórz Krzesławickich, czy skierowanie poza tę dzielnicę linii tramwajowej nr 1. Co prawda miasto uruchomiło w tym przypadku m.in. linię autobusową linię zastępczą nr 701, ale w tygodniu autobus ten często grzęźnie w korkach na ul. Kocmyrzowskiej. Proszę o ponowne przenalizowanie zmian wprowadzonych w komunikacji miejskiej w tym rejonie i poprawienie obecnej siatki połączeń – pisze radny Krzysztonek.

Radny Marek Sobieraj wystosował interpelację w sprawie akcji odbioru gałęzi po burzy. - Podczas nawałnicy z ubiegłego weekendu wiele drzew w Dzielnicy VIII Dębniki zostało powalonych oraz uszkodzonych. Sytuacja taka może się powtórzyć w całym mieście. Proszę o utworzenie akcji, na wzór akcji „choinka”, to pomoże mieszkańcom pozbyć się często nie ich gałęzi. Problem jest istotny, gdyż w Krakowie nie wolno już palić paliwami stałymi – pisze radny. Radny w kolejnej interpelacji zwraca też uwagę, że nawałnica z 23 lipca obnażyła zaległości jakie są w mieście z przycinaniem zieleni. - Proszę o podjęcie interwencji w sprawie przycięcia i uporządkowania drzew przede wszystkim wzdłuż ulic, na placach zabaw, skwerach. Przykładem jest plac zabaw w Tyńcu. Drzewa w większości znajdują się na terenie placu zabaw na skarpie rowu melioracyjnego. Proszę o  przycięcie wzdłuż południowej granicy drzew, również z powodu zanieczyszczania rowu melioracyjnego przez spadające gałęzie i liście, czego efektem jest niedrożność rowu melioracyjnego. Proszę o odbiór połamanych gałęzi z terenu działki 362/2, ul. Benedyktyńska 24 – czytamy w interpelacji radnego. Marek Sobieraj chciałby też wiedzieć, na jakim etapie jest realizacja remontu sanitariatów w Klubie Sportowym Tyniec, która ma być wykonana ze środków celowych wydzielonych z budżetu miasta na 2022 rok.

Radny Łukasz Sęk interpeluje, podobnie jak radny Wojciech Krzysztonek, w sprawie komunikacji zastępczej związanej z remontem torowiska w ciągu ul. Kocmyrzowskiej. - Remont ten właśnie się rozpoczyna i ma potrwać 6 miesięcy. W tym czasie do pętli na Wzgórzach Krzesławickich nie będzie dojeżdżać linia nr 5, a linia nr 75 została zlikwidowana. Mieszkańcy dużych osiedli w ramach komunikacji zastępczej będą mogli korzystać z autobusu nr 701, który będzie jeździł tylko co 20 minut. Czyli teraz muszą oczekiwać 20 minut albo jechać tramwajem objazdem przez al. Solidarności nadrabiając czas. To znaczne ograniczenie jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne w tej okolicy. Brak jest tam realnych alternatyw dla komunikacji publicznej (jednopasmowa i zakorkowana ul. Kocmyrzowska, brak dróg dla rowerów). Taka komunikacja zastępcza wydaje się w znacznym stopniu niewystarczająca, tym bardziej patrząc na to jak wyglądała ona w przypadku innych remontów w Krakowie. Powstawały dodatkowe linie tramwajowe, autobusy jeździły z większą częstotliwością, a nawet był okres np. bezpłatnej komunikacji zastępczej dla mieszkańców Bronowic na trzech dodatkowych liniach autobusowych – pisze radny Sęk i pyta, czy możliwe oraz planowane jest zwiększenie zasięgu i częstotliwości funkcjonowania komunikacji publicznej w tym obszarze, m.in. poprzez odwieszenie linii tramwajowej nr 5 i zmianę częstotliwości linii autobusowej nr 701 z 20 na 10 minut, choćby w godzinach szczytu.

- W nawiązaniu do doniesień prasowych o bardzo wysokich kosztach remediacji gruntów pod budowę pętli w Górce Narodowej proszę o następujące informacje: w jakiej formie chemicznej, na jakim obszarze i przedziale głębokości występują zanieczyszczenia stwierdzone bezpośrednimi badaniami? Czy dla w/w przypadku przeprowadzono ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, a jeśli tak to jakie są jej wyniki? Czy dla w/w terenu sporządzono projekt planu remediacji i czy wydana została decyzja dyrektora RDOŚ ustalająca plan remediacji? Jaka metoda/metody remediacji zostały zaproponowane do realizacji w przedmiotowym przypadku w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń? Na jakiej podstawie oszacowano wartość prac remediacyjnych na kwotę 99 milionów złotych? – czytamy w interpelacji, którą złożył radny Łukasz Maślona. Radny prosi o udostępnienie: wyników badań zanieczyszczonego terenu pętli tramwajowej w Górce Narodowej wraz z opracowaniem zawierającym informację o formie chemicznej i zasięgu występowania zanieczyszczeń oraz projekt planu remediacji dla terenu pętli tramwajowej w Górce Narodowej.

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-08-01
Data aktualizacji: 2022-08-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź