Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W sprawie uchwały krajobrazowej i opóźnień inwestycji

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Wojciech Krzysztonek, Łukasz Wantuch oraz Łukasz Maślona. Poruszają w nich m.in. tematy związane z: uchwałą krajobrazową, podpisami elektronicznymi pod projektami uchwał obywatelskich, czy przejęciem działek przez zasiedzenie.

- 30 czerwca br. zakończył się okres dostosowawczy tzw. uchwały krajobrazowej. Dzięki temu dokumentowi z przestrzeni miejskiej zniknęło wiele reklam. Niestety, wciąż w wielu miejscach Krakowa pozostały elementy konstrukcyjne, na których do tej pory znajdowały się nośniki reklamowe. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie elementy konstrukcyjne, na których funkcjonowały reklamy czy banery powinny zostać zdemontowane. Biorąc jednak pod uwagę obecną i prognozowaną sytuację na rynku energii oraz znaczenie odnawialnych źródeł energii, proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do wykorzystania wspomnianych konstrukcji, po odpowiedniej przebudowie, do zamontowania elementów, które bazując na zjawisku fotowoltaicznym, przetwarzałyby energią słoneczną w energię elektryczną. Mam oczywiście świadomość, że działania w tym kierunku wymagałyby wielu analiz, m.in. ekonomicznych i technicznych, czy rozmów z właścicielami wspomnianych konstrukcji – pisze w interpelacji radny Wojciech Krzysztonek i prosi o podjęcie działań w tym kierunku.

Z kolei radny Łukasz Wantuch pyta, kiedy zostanie uruchomiona możliwość składania podpisów pod projektami uchwał obywatelskich w sposób elektroniczny. - Kiedy nastąpi start systemu oraz czy potwierdzenie będzie następowało w postaci podpisu zaufanego? Proszę o podanie jakie są końcowe ustalenia działania systemu oraz jego zasady – dopytuje radny.

Radny Łukasz Maślona chciałby wiedzieć, czy w związku z opóźnieniem inwestycji polegających na remoncie ul. Krakowskiej i pl. Biskupiego wyegzekwowano zapowiadane kary względem wykonawców, o których była mowa w komunikacie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

- W związku z moją poprzednią interpelacją dotyczącą możliwości przejęcia przez zasiedzenie działek przy ul. Pielęgniarek otrzymałem kolejne zgłoszenia od krakowian potencjalnych miejsc, które są we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, a mogą być przedmiotem podobnych działań osób trzecich. Proszę o zweryfikowanie statusu lokalizacji: działka 157/1 obr. 106 w rejonie ul. Pod Gwiazdami; działka 114 obr. 30, w rejonie ul. Rydlówka; działka 97/2 obr. 30, w rejonie ul. Rydlówka; działki 151/35 i 470 obr. 17 w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Grzegórzeckiej – pisze radny Maślona w kolejnej interpelacji.

Radny złożył też interpelację w sprawie uchwały krajobrazowej. – Mieszkańcy zwracają uwagę na pozytywny efekt uchwały krajobrazowej, której przepisy obowiązują w pełni od 1 lipca br. To niewątpliwie był właściwy krok w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznych na terenie miasta Krakowa. Jednakże pojawia się wiele zgłoszeń odnośnie istniejących nadal form reklamy, dlatego proszę o informację, czy legalne są reklamy: inwestycji deweloperskich widniejące na prowadzonych inwestycjach np. przy ul. Wybickiego w miejscu gdzie inwestor wyburzył zabytkowy fort N-10 "Prądnik Biały", na budynku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej i al. Adama Mickiewicza, na Rynku Głównym są obecne flagi/windery które również pełnią funkcję nośników reklamowych – radny prosi o weryfikację tych zgłoszeń.  Łukasz Maślona chciałby też uzyskać informację, czy Miejski Konserwator Zabytków prowadził lub prowadzi postępowania o wykreślenie z Gminnej Ewidencji Budynków nieruchomości w rejonie ul. Zamkowej? - Mieszkańcy informują, że składane są takowe prośby celem realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Proszę także o informację, czy dla tego obszaru są obecnie wydane lub procedowane wnioski o pozwolenia na budowę? Jeśli tak, to jakie?  – czytamy w interpelacji radnego.

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-07-27
Data aktualizacji: 2022-07-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź