Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Radni interpelują w imieniu mieszkańców

Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni Łukasz Maślona i Łukasz Wantuch. Interpelują m.in. w sprawach związanych z planowaną wycinką drzew, czy budową kładki pieszej na Białusze.

- Mieszkańcy dzielnicy Podgórze Duchackie proszą o informację, na jakim obecnie etapie jest dokumentacja związana z rozbudową ul. Przewiewnej. Część osób informuje mnie o wszczętym postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę i propozycji podziałów działek i wywłaszczenia właścicieli nieruchomości. Wstępna analiza dokumentów budzi moje wątpliwości szczególnie w przypadku działki 156/62, w wyniku której jej powierzchnia zostanie znacznie pomniejszona nieproporcjonalnie do innych działek. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji oraz informację, jakie działania podjął projektant układu drogowego, aby wytyczyć optymalny korytarz drogowy? Czy odbyły się spotkania z mieszkańcami – właścicielami działek w terenie? Czy przebudowa ul. Przewiewnej jest ujęta w najbliższych planach inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kraków? Czy jest możliwa korekta rozwiązania drogowego tak, aby nie ingerować aż tak bardzo we własność prywatną? – pyta w interpelacji radny Łukasz Maślona.

- Mając na uwadze moją interpelację z 19 lipca dotyczącą działki 17/17 w rejonie Opatkowic proszę również o wyjaśnienie jakie działania zostały podjęte w związku z informacjami pozyskanymi w wyniku oględzin powyższej działki 6 sierpnia 2014 r., które to odbyły się po zgłoszeniu radnej Maliszewskiej w interpelacji z lipca 2014 r.? Z odpowiedzi przekazanej Pani Radnej wynika, że składowane na działce 17/17 masy ziemne miały mieć charakter tymczasowy i najpóźniej do zakończenia inwestycji miały być wykorzystane i usunięte przez inwestora. Czy zatem UMK zweryfikował te informacje lub podjął działania mające na celu przywrócenie działki do stanu pierwotnego? Nadmienię, iż były to tereny o wysokich walorach przyrodniczych. Proszę o przekazanie kopii korespondencji prowadzonej z inwestorem od lipca 2014 r. – pisze radny Maślona w kolejnej interpelacji.

Radny interpeluje też w sprawie planowanej wycinki drzew w rejonie ul. Konopnickiej. - Proszę o informację, czy Urząd Miasta wydawał zgodę na wycinkę drzew wzdłuż tej ulicy w rejonie ul. Komandosów? Jeśli tak to ile drzew jest przeznaczonych do wycinki i jakich rozmiarów? Czy nakazano realizację nasadzeń zastępczych? – pisze radny do Prezydenta.

- W związku z odpadnięciem miasta Krakowa ze starań o tytuł Zielonej Stolicy Europy proszę o udostępnienie złożonego wniosku zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji. Proszę ponadto o informację, jakie były wszelkie koszty związane ze stworzeniem aplikacji i jej tłumaczeniem, oraz startem w samym konkursie Gminy Miejskiej Kraków – czytamy w interpelacji radnego.

Radny Łukasz Wantuch pyta w interpelacji, czy możliwa jest budowa kładki pieszej łączącej dwa place zabaw obok rzeki Białuchy i jaki byłby jej koszt.

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-07-25
Data aktualizacji: 2022-07-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź