Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wywłaszczenia, prace na gminnych działkach i klimatyzatory

Radni: Łukasz Gibała, Łukasz Maślona oraz Łukasz Sęk interpelują do Prezydenta Miasta Krakowa. Interweniują w sprawie wywłaszczenia nieruchomości pod Trasę Wolbromską, klimatyzatorów w miejskich placówkach oświatowych oraz prac prowadzonych na działkach Gminy Miejskiej Kraków.

Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Radny Łukasz Gibała interpeluje w sprawie wywłaszczenia nieruchomości pod Trasę Wolbromską - W dniu 10 czerwca 2022 roku Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 19/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy Zachodniej Obwodnicy Zielonek, w tym odcinka „krakowskiego” – od ul. Pachońskiego do granicy miasta. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jedną z jej konsekwencji są wywłaszczenia nieruchomości objętych ZRID. Osoby, których te wywłaszczenia dotyczą, zgłaszają poważne wątpliwości co do sposobu postępowania w tej sprawie Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa – pisze radny Gibała. Radny w interpelacji opisuje zastrzeżenia mieszkańców i prosi Prezydenta o zweryfikowanie przekazanych przez mieszkańców informacji oraz podjęcie natychmiastowych działań, jeśli okażą się one choćby w części prawdziwe.

Radny Łukasz Sęk interpeluje w sprawie klimatyzatorów w miejskich placówkach oświatowych. - Zwracam się do Pana z prośbą o informację jakie są koszty funkcjonowania klimatyzacji w placówkach oświatowych oraz jakie jest zużycie energii. Proszę także o informację czy przygotowane zostały zalecenia dla placówek dotyczące stosowania klimatyzacji w kontekście energooszczędności, ale także zaleceń zdrowotnych – pisze radny Łukasz Sęk.

Radny Łukasz Maślona reagując na zgłoszenie mieszkańców dopytuje, czy Urząd Miasta Krakowa ma wiedzę na temat prac prowadzonych w rejonie ul. Radnickiego. Radny dołączył zdjęcie, na którym widoczne są elementy wskazujące na prace ziemnie i składowanie materiałów nieznanego pochodzenia. Jednocześnie – jak pisze radny – Miejski System Informacji Przestrzennej wskazuje, że są to działki należące do Gminy Miejskiej Kraków. Radny Maślona prosi o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie właściwych służb. W kolejnej interpelacji radny Łukasz Maślona dopytuje, czy Urząd Miasta Krakowa lub podległe Prezydentowi jednostki, wydziały lub spółki miejskie dysponują badaniami dotyczącymi stanu środowiska w rejonie Białych Mórz i jego wpływu na okoliczne tereny,  a także badaniami stanu stabilności gruntu i zboczy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-07-22
Data aktualizacji: 2022-07-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź