Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Portal Klienta i interpelacje wiceprzewodniczących

Radny Łukasz Gibała interpeluje do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie aplikacji Portalu Klienta dla wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, radny Marek Sobieraj złożył interpelację w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Podwawelskiego, natomiast wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki i Artur Buszek złożyli szereg interpelacji, m.in. w sprawach ożywienia Nowej Huty i organizacji cyklicznych imprez, Pralni Społecznie Odpowiedzialnej, Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii, czy fajerwerków.

Fot. pixabay.com

- W celu ułatwieniu elektronicznego kontaktu klientów z Urzędem Miasta Krakowa Wydział Architektury i Urbanistyki utworzył Portal Klienta – aplikację skierowaną do stron postępowania w sprawach prowadzonych przez Wydział Architektury i Urbanistyki. Za pośrednictwem portalu, zalogowany użytkownik ma możliwość zapoznania się z informacjami o etapie rozpatrywania sprawy oraz z treścią kluczowych dokumentów i pism w sprawie. Użytkownik uzyskuje dostęp tylko do spraw, w których przysługują mu uprawnienia strony postępowania. Rozwiązanie to jest przyjęte z dużym zadowoleniem, zwłaszcza w czasach obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Wskazane byłoby wprowadzenie podobnego rozwiązania dla innych wydziałów, w szczególności dla Wydziału Kształtowania Środowiska. Czy jest planowane uruchomienie Portalu Klienta dla Wydziału Kształtowania Środowiska i innych wydziałów UMK? – pyta w interpelacji radny Łukasz Gibała.

28 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę dotyczącą ożywienia Nowej Huty pod kątem organizowania w pięciu nowohuckich dzielnicach cyklicznych wydarzeń miejskich. Radny Michał Drewnicki prosi o informację w sprawie realizacji tej uchwały. Druga interpelacja wiceprzewodniczącego dotyczy Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Do radnego zgłosili się mieszkańcy, których wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone. – Prosiłbym o informację w tej sprawie. Również proszę o podanie szczegółów, ile osób zakwalifikowało się, jaka była kwota wsparcia. Czy Prezydent planuje przekazać dodatkowe środki w ramach tego naboru, tak by osoby, które w zeszłym roku założyły podania mogły otrzymać pomoc? – pyta radny Drewnicki. Kolejna interpelacja radnego dotyczy przywrócenia tradycji Jarmarku Świętojańskiego, który z powodu pandemii został odwołany w 2021 roku.

Z kolei wiceprzewodniczący RMK Artur Buszek interpeluje do Prezydenta w sprawie użycia fajerwerków. – Odpalanie materiałów pirotechnicznych może być niebezpieczne dla życia i zdrowia, niesie też za sobą negatywne konsekwencje, jak hałas, który w szczególności źle wpływa na zwierzęta. W zakresie odpowiedzialności za używanie materiałów pirotechnicznych w przestrzeni publicznej reguluje art. 51 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. Proszę o informację, czy w okresie pomiędzy  25 grudnia 2021 r. a 6 stycznia 2022 r. odnotowano zgłoszenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń dot. użycia tzw. fajerwerków (wraz z podaniem ewentualnej liczby zgłoszeń) – pyta radny Buszek. Radnego interesuje także kwestia zgłoszeń i statystyk związanych z zaginięciami zwierząt w podanym okresie, gdyż na to mogły mieć także wpływ odpalane fajerwerki. Druga interpelacja Artura Buszka dotyczy stworzenia w Krakowie na wzór Gdańska i Wrocławia, tzw. Pralni Społecznie Odpowiedzialnej, czyli miejsca w którym potrzebujący mogą bezpłatnie wyprać rzeczy osobiste. – Z usług takich pralni korzystają głównie osoby w kryzysie bezdomności, ale również osoby o niskich zarobkach, czy też samotne matki. Pralnie powstały dzięki współpracy prywatnej firmy, organizacji pozarządowych i samorządu. Zwracam się z zapytaniem, czy prowadzono dotychczas rozmowy nad ewentualnym uruchomieniem tego typu miejsca w Krakowie – interpeluje Artur Buszek.

Radny Marek Sobieraj pyta w interpelacji o projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Os. Podwawelskie”.   - Proszę o informację w sprawie: wszystkich wydanych i obowiązujących decyzjach WZ na terenie procedowanego projektu MPZP „Os. Podwawelskie”, wszystkich złożonych wniosków i toczących się postępowaniach o wydanie WZ z podaniem daty kiedy zostały złożone, złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę na wyżej wymienionym terenie, toczących się postępowań o wydanie WZ zawieszonych ze względu na procedowanie MPZP os. Podwawelskie na „9 miesięcy” i terminach zawieszenia. Proszę również o uzupełniające informacje w wyżej wymienionych zdarzeń, które pojawią się po udzieleniu odpowiedzi na tę interpelację, aż do czasu podjęciu uchwały przez Radę Miasta Krakowa wyżej wymienionego MPZP – pisze w interpelacji radny.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-02-04
Data aktualizacji: 2022-02-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź