Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Więcej czasu na zakup biletu do parkomatu

Interpelacje międzysesyjne do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Małgorzata Jantos, Dominik Jaśkowiec, Łukasz Gibała oraz Bolesław Kosior.

Fot. dialogspoleczny.krakow.pl

Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący RMK, prosi w interpelacji Prezydenta o przekazanie zestawienia zawierającego wykaz nieruchomości, których właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym jest Archidiecezja Krakowska, bądź inne kościelne osoby prawne, a które są dzierżawione, najmowane, użytkowane lub wykorzystywane na podstawie innego tytułu prawnego przez Gminę Miejską Kraków. – Proszę o podanie dla każdej z nieruchomości z osobna: tytułu prawnego, adresu podmiotu oraz celu, na jaki dana nieruchomość jest użytkowana przez Gminę Miejską Kraków oraz kosztów, jaki z tego tytułu ponosi skarb miasta w ujęciu rocznym – pisze w interpelacji Dominik Jaśkowiec.

Radny Łukasz Gibała interpeluje w sprawie czasu na zapłacenie za postój w strefie płatnego parkowania. - 5 minut to zdecydowanie za mało czasu na dojście do parkomatu, zakup biletu i powrót do samochodu w celu umieszczenia za szybą wydruku. Należy mieć na uwadze, że nie zawsze w pobliżu jest sprawny parkomat, ponadto część kierowców to osoby starsze lub niepełnosprawne, które mają problem z poruszaniem się. Nie zawsze też jest możliwość dopłacenia za postój w ciągu 5 minut, w sytuacji na przykład załatwiania jakiejś przedłużającej się sprawy w oddalonym miejscu. Nie każdy też posiada w telefonie aplikację mobilną, która pozwala na płatność za postój. Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia czasu pozwalającego na dokonanie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania do 15 minut – pisze radny w interpelacji.

- Po 12 latach starań o znalezienie w Krakowie miejsca na grzebowisko dla małych zwierząt domowych zastanawiam się, czy nie powinniśmy wskazać innego, co prawda już kolejnego miejsca, ale tym razem takiego, które nie będzie stwarzało problemów. Być może najlepszym miejscem mogą się okazać miejskie działki na terenach po hucie, hałdy poprzemysłowe. Są to miejsca, dla których bardzo trudno będzie znaleźć inne przeznaczenie – sugeruje w interpelacji radna Małgorzata Jantos.

- Zwracam się z maleńką prośbą, ale ważną, jak się okazuje, dla osób niewidomych. W Krakowie znajdują się makiety, które pozwalają ludziom niewidomym poznawać architekturę krakowskich obiektów (makieta Wzgórza Wawelskiego i inne). Zwróciły się do mnie osoby niewidome prosząc, aby w zakresie sprzątania miasta znalazło się także czyszczenie tych makiet. Ludzie niewidomi patrzą dotykiem. Makiety są brudne, często znajdują się na nich gołębie odchody – czytamy w kolejnej interpelacji radnej Jantos. Radna interpeluje też w sprawie utworzenia Centrum Kultury na osiedlu Ruczaj. - Proszę o wyjaśnienie, jaka jest perspektywa powstania Centrum. Dostaję od mieszkańców, po raz kolejny, pytanie, czy i kiedy zacznie się organizacja budowy – pisze radna w interpelacji i przypomina, że już w 2013 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Centrum Kultury Ruczaj.

Radny Bolesław Kosior interpeluje w sprawie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. – Los kościoła stał się niepewny po przejęciu tego terenu przez Miasto od Szpitala Uniwersyteckiego. Kościół jest miejscem kultu i modlitwy oraz zabytkiem. Szokiem jest dla mnie informacja, że snuje się plany desakralizacji tego miejsca. Proszę o informację, jakie plany ma Urząd Miasta Krakowa wobec tego kościoła – pisze radny w interpelacji.

- Otrzymałem informację, że Zarząd Zieleni Miejskiej planuje rewitalizację doliny Białuchy i budowę m.in. budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Opolskiej. W projekcie ekrany przewidziane są tylko do wiaduktu kolejowego, a budynek przy ul. Żmujdzkiej 23 jest za wiaduktem, nie zostałby więc objęty tą inwestycją – pisze radny i na prośbę mieszkańców pyta, czy można postawić ekrany również przy tym budynku.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-01-12
Data aktualizacji: 2021-01-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź