Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Interwencje mieszkańców, czyli radni interpelują

Interpelacje sesyjne złożyli radni: Małgorzata Jantos, Grażyna Fijałkowska, Łukasz Gibała, Łukasz Sęk, Tomasz Daros, Michał Drewnicki.

Fot. rewitalizacja.krakow.pl

Radna Grażyna Fijałkowska interpeluje w sprawie zagospodarowania Wzgórza Kaim. – Czy planowany jest  wykup terenu pod drogę lub ścieżkę do pomnika „Odparcia Rosjan”? Jakie prace Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi na tym terenie – pyta radna. W kolejnej z interpelacji radna wnioskuje o wpisanie do budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonania odwodnienia ul. Działkowej. Na brak odwodnienia od lat skarżą się mieszkańcy, których posesje po deszczu zalewane są wodą. Radna wnioskuje też o wpisanie do budżetu na przyszły rok wykonania nawierzchni asfaltowej w ciągu ulic Nad Potokiem i ul. Jesiennej. Radna prosi też o informację na jakim etapie jest wykonanie brakujących ekranów akustycznych w Starym Bieżanowie. – Wnioskuję też o wpisanie do budżetu i WPF-u wykonania ekranów akustycznych w ulicy Wielickiej przed parkiem Jerzmanowskich – pisze Grażyna Fijałkowska.

Radny Łukasz Gibała interpeluje w sprawie ochrony zieleni przy okazji budowy Klastra Zabłocie. – Mieszkańcy wyrażają obawy, czy w związku z pracami nad tworzeniem Klastra zostanie należycie zabezpieczona istniejąca zieleń. Zaniepokojenie to spotęgowane jest masowym wycinaniem drzew na Zabłociu przez ostatnie lata – pisze radny w interpelacji.

Radna Małgorzata Jantos sugeruje w interpelacji, że należy objąć wszystkie dzieci w krakowskich przedszkolach i szkołach badaniem słuchu obwodowego i centralnego. – Wada słuchu negatywnie wpływa na rozwój, a wczesne zdiagnozowanie nieprawidłowości pozwoli na odpowiednie wdrożenie procesu terapeutycznego i wyrównanie szans na właściwy rozwój – czytamy w interpelacji. Radna Jantos interpeluje też w sprawie programu wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających. Prosi o podsumowanie 9 lat działalności programu, który został powołany do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 6 lipca 2011 r. – Do kogo powinny zwrócić się osoby uprawiające zanikające branże? Czy mogą liczyć na pomoc miasta – pyta Małgorzata Jantos.

Radny Łukasz Sęk zwraca się do Prezydenta w sprawie składowania odpadów. Radny otrzymał od mieszkańców zgłoszenia dotyczące działki przy ul. Łowińskiego 11, na której od ponad roku składowane są beczki i torby z odpadami. Mogą to być substancje niebezpieczne, przechowywane bez odpowiedniego nadzoru i nieodpowiednich warunkach. – Czy Wydział Kształtowania Środowiska bądź Straż Miejska podejmowały kontrole na tym terenie – pyta radny. Interpeluje też w sprawie ścianki wspinaczkowej przy ul. Ptaszyckiego.
– Od jakiego czasu urządzenia te są zaniedbywane i niewykorzystywane. Okoliczny obszar jest zarośnięty i zaśmiecony. Wnioskuję o posprzątanie tego terenu i przeprowadzenie kontroli urządzeń do wspinaczki – wnioskuje radny Sęk i załącza do interpelacji dokumentację fotograficzną.

Radny Tomasz Daros złożył trzy interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy udostępnienia w ramach Strefy Płatnego Parkowania parkingu podziemnego pod hotelem Golden Tulip na Kazimierzu. – Część miejsc powinna zostać udostępniona powszechnie na zasadach analogicznych do SPP – pisze radny Tomasz Daros do Prezydenta. Kolejna z interpelacji dotyczy przejścia dla pieszych obok hotelu Golden Tulip pomiędzy ulicami Krakowską i Bożego Ciała. Z informacji radnego wynika, że przejście zostało zamknięte, co utrudnia poruszanie się pieszych w tym rejonie. W Gdyni został uruchomiony program dofinansowania dla osób prywatnych do zakupu rowerów cargo oraz ruszyła wypożyczalnia rowerów cargo dla przedsiębiorców. – Czy Urząd Miasta Krakowa planuje wprowadzenie podobnego pilotażowego programu oraz miejskiego systemu wypożyczania rowerów – pyta radny w ostatniej z interpelacji.

Radny Michał Drewnicki interpeluje w sprawie aktualnego stanu zaawansowania prac inwestycyjnych przy budowie nowych parkingów Park&Ride w Krakowie. – Proszę o podanie lokalizacji, planowanej liczby miejsc postojowych oraz etapu, na którym znajduje się inwestycja – czytamy w interpelacji.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-09-17
Data aktualizacji: 2020-09-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź