Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nieuzasadnione mandaty dla dostawców jedzenia?

Wykonujący swoją pracę dostawcy jedzenia są karani przez służby mandatami za przebywanie poza miejscem zamieszkania. Na tę nadgorliwość służb zwraca uwagę w swojej interpelacji radny Artur Buszek. Radny Łukasz Maślona prosi o wstrzymanie konsultacji społecznych dotyczących jednego z projektów Budżetu Obywatelskiego, a radna Nina Gabryś dopytuje o procedury pomocy i reagowania na przypadki przemocy domowej. Łukasz Gibała zwraca uwagę na fatalną sytuację w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, zaś Łukasz Sęk z kolei apeluje o równe zasady przy wynajmie lokali.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym stosuje się wiele restrykcji ograniczających prawo do poruszania się oraz zamknięto wiele krakowskich firm, w tym restauracji. Dowóz jedzenia do domów jest nie tylko „kroplówką” dla branży restauratorów, ale również wyjściem naprzeciw osobom, które nie mogą lub nie chcą, z uwagi na zagrożenie, zaopatrzyć się w żywność w inny sposób – zauważa w swojej interpelacji radny Artur Buszek i dziwi się, że dostawcy, a dotyczy to w szczególności dostawców poruszających się na rowerach, są karani mandatami, za nieuzasadnione przebywanie poza miejscem zamieszkania lub na zamkniętych terenach zielonych. Radny prosi o zwrócenie uwagi służbom, aby odstępowały od wymierzania kar dostawcom w czasie wykonywania przez nich swoich obowiązków oraz o uchylenie zakazu przebywania tym osobom na miejskich terenach zielonych, jeżeli jest to związane z wykonywaniem przez nich obowiązków związanych z dostawami.

Z kolei radny Łukasz Maślona zwrócił się z wnioskiem o czasowe wstrzymanie prac przy proponowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej konsultacjach społecznych dotyczących zwycięskiego projektu w budżecie obywatelskim pod nazwą „TAK dla parku przy Karmelickiej” i wypracowanie w tej sprawie kompromisowego rozwiązania.

Radny Maślona pyta również, kiedy uruchomiony zostanie nabór do programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz w sprawie dotacji na ochronę zasobów wodnych w ramach mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Radny Łukasz Gibała chciałby z kolei wiedzieć, czy Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych zostanie w trybie pilnym wyposażone w środki ochrony osobistej oraz preparaty do dezynfekcji. Do radnego docierają bowiem informacje, że pod tym względem w placówce tej sytuacja jest bardzo trudna.

Radny Łukasz Sęk otrzymał informacje, że przedsiębiorcy wynajmujący lokale od Zarządu Budynków Komunalnych mogą liczyć na odroczenie czynszów, natomiast ci wynajmujący lokale od innych jednostek miejskich – nie. Radny prosi o wyznaczenie jednakowych zasad dla przedsiębiorców wynajmujących lokale od wszystkich jednostek miejskich.

Radna Nina Gabryś zwróciła się z zapytaniem, czy w czasie pandemii przewidziane zostały procedury reagowania i pomocy na przypadki przemocy domowej, najczęściej dotykającej kobiety i dzieci i jeśli tak, to jak wyglądają.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-04-07
Data aktualizacji: 2020-04-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat