Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

E-hulajnoga jak motorower?

Obiecane prace na ulicach Skotnickiej oraz Tynieckiej wykonane zostały połowicznie – zwraca uwagę w swojej interpelacji radny Rafał Komarewicz. Radny Tomasz Daros pyta, czy e-hulajnogi będą traktowane na równi z motorowerami, a radny Grzegorz Stawowy składa wniosek o badania profilaktyczne seniorów.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Jak twierdzi radny Rafał Komarewicz w odpowiedzi na interpelację  z 12 października 2017 r. w sprawie oznakowania poziomego na ulicach Skotnickiej oraz Tynieckiej urzędnicy odpisali, iż zostanie wykonane oznakowanie na wyżej wymienionych ulicach w II kwartale 2018 r. Dotychczas oznakowanie to zostało wykonane tylko na ulicy Skotnickiej. Niestety, nadal nie wykonano prac na ul. Tynieckiej. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców radny prosi o interwencję. 

Radny Komarewicz prosi także o sprawdzenie możliwości budowy chodnika przy ul. Tynieckiej od ul. Dąbrowa do nowej ul. Kolnej oraz usytuowania przejścia dla pieszych przy przystanku „Kostrze kapliczka”.

W swojej ostatniej interpelacji radny zwrócił się z prośbą o sprawdzenie, czy blaszaki stojące na działkach w Podgórzu są ustawione legalnie. Jak twierdzi radny, według okolicznych mieszkańców jest to samowola budowlana.

Radny Jakub Kosek przygotował interpelację wspólnie z Dariuszem Partyką, zastępcą przewodniczącego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Radni przekonują w niej, że dzielnica cierpi na brak odpowiedniej infrastruktury, brakuje dwupasmowych ulic wlotowych, na których możliwe byłoby wytyczenie buspasów, wciąż brakuje linii tramwajowych na Górkę Narodową i Azory, czy północnej obwodnicy Krakowa, ale też choćby jednego parkingu P&R. W związku z niedawnymi zmianami w Strefie Płatnego Parkowania problemy się nasilają i będą się wciąż nasilać, a cierpią na tym okoliczni mieszkańcy. Radni zwrócili się z prośbą o ulżenie mieszkańcom kilku ślepych, lokalnych ulic, na których problem braku miejsc parkingowych, jest wyjątkowo duży. Radni poprosili więc o zastosowanie oznakowania B-1, czyli „zakazu ruchu” z wyłączeniem okolicznych mieszkańców, przy takich uliczkach osiedlowych jak: Władysława Podkowińskiego, Piotra Stachiewicza przy lokach 13-19, Krowoderskich Zuchów/Kluczborska boczna przy blokach nr 5 i 15, Krowoderskich Zuchów/Kluczborska boczna przy blokach nr 4, 7 i 9.

W kolejnej wspólnej interpelacji radni pytają, czy Miasto ma jakieś krótkofalowe pomysły choćby częściowego zaradzenia postępującej marginalizacji rad dzielnic poprzez zwiększenie wydatków na nie? Jeśli jak, to jaki wzrost kwotowy/procentowy jest przewidziany
w propozycji budżetu na rok 2020?

Trzecia wspólna interpelacja radnych dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Pielęgniarek. Radni pytają, jak wygląda status wymienionych w interpelacji kilku działek gminnych oraz należących do Skarbu Państwa z zastrzeżeniem, czy Gmina obecnie może dysponować wymienionymi działkami? Radni proszą także o udzielenie informacji, czy Gmina Miejska Kraków ma jakieś plany odnośnie do wymienionych terenów?

Radny Tomasz Daros zwrócił się do Prezydenta na wniosek mieszkańców pl. Wolnica, w związku z planowaną w tym miejscu lokalizacją stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W imieniu mieszkańców radny przekazał postulaty i zapytania o możliwość wprowadzenia zmian w planowanej inwestycji budowy ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  Mieszkańcy proszą o przeniesienie planowanych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby nie były usytuowane przed budynkami na pl. Wolnica 13 i 14, pod warunkiem, że wszystkie planowane w tej lokalizacji miejsca nie zostały wyznaczone na wniosek uprawnionych osób, zamieszkałych w powyższych kamienicach. Wnioskują także o usytuowanie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych w innej lokalizacji lub przynajmniej bliżej skrzyżowania ulic Bocheńskiej, Mostowej i Bonifraterskiej.

Radny Daros zapytał także, czy straż miejska stosuje wobec osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi przepisy dotyczące motorowerów, m.in. w zakresie poruszania się po chodnikach. Radny pyta o to na podstawie dwóch wyroków sądów, które uznały, że
w stosunku do elektrycznych hulajnóg powinno się stosować przepisy takie jak do motorowerów.

Przy ul. Władysława Łokietka 267 od dwóch lat działa Klub Kultury Łokietek będący filią Dworku Białoprądnickiego – pisze radny Grzegorz Stawowy i dodaje, że od początku działalności największą niedogodnością dla uczestników zajęć oraz rodziców był brak parkingu. Radny prosi o podjęcie działań celem wykupu położonych obok dwóch działek
z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking.

We wrześniu 2018 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę ustalającą kierunki działania dla Prezydenta w zakresie powołania użytku ekologicznego „Łąki na Klinach". Paragraf 2 uchwały wskazał obszary mające być objęte ochroną, natomiast paragraf 5 pkt 2 wskazuje datę przekazania Radzie sprawozdania z realizacji uchwały, a więc również przekazanie wyników opracowania przyrodniczego potwierdzającego lub wykluczającego ustanowienie użytku. Radny Stawowy prosi o przekazanie kopii opracowania.

Na koniec radny Stawowy zwrócił się z propozycją wykonania analizy kosztów przeprowadzenia w jednostkach podległych Gminie Miejskiej Kraków badań profilaktycznych „bilans 70-, 80- i 90-latka". Radny prosi o informację, ile osób byłoby objętych takim bilansem, jaki byłby koszt przeprowadzenia wszystkich badań oraz w jaki sposób te osoby zostaną poinformowane o badaniach.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-11-18
Data aktualizacji: 2019-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź