Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Tereny pod Nową Hutę Przyszłości

Pytania o stan środowiska terenów przeznaczonych pod projekt Nowa Huta Przyszłości, Park Rzeczny Dłubnia czy naruszenie regulaminu Budżetu Obywatelskiego – to tylko niektóre z interpelacji międzysesyjnych złożonych przez radnych.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Radny Michał Drewnicki zwraca się z prośbą o informację na temat realizacji uchwały kierunkowej w sprawie utworzenia Parku Rzecznego Dłubnia. – Prosiłbym o przekazanie mapki z zaznaczonymi obszarami realizacji parku  (…), informacji o kosztach, powierzchni i harmonogramie dalszych prac – pisze radny.  

Radny Aleksander Miszalski złożył dwie interpelacje. Jedną w sprawie objęcia obowiązkowym dekorowaniem flagami taboru komunikacyjnego: 1 marca, 8 maja, 1, 15 i 31 sierpnia. – Kraków jako miasto kultury i pięknej historii jest szczególnie zobowiązane do pielęgnowania tradycji na najwyższym poziomie. Nie można małostkowo wskazywać, że święto jedno czy drugie jest ważniejsze lub mniej ważne – argumentuje radny.

Druga interpelacja dotyczyła listu od mieszkanki w sprawie naruszeń regulaminu podczas głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa. Mieszkanka wskazuje w nim na szereg nieprawidłowości, m.in. stworzenie punktu głosowania w domu parafialnym, który nie był ujęty w spisie, głosujący nie byli proszeni o okazanie dokumentu tożsamości, a ponadto mieli wpisywać inną datę głosowania, gdyż formularze zbiorczo miały być zaniesione kolejnego dnia do punktu głosowania przy ul. Łokietka 267. Radny Miszalski prosi o przeanalizowanie tego zgłoszenia i o informację o poczynionych krokach w tej sprawie.

Radny Łukasz Wantuch przekazuje pismo od  OPC Sp. z o.o. w sprawie umożliwienia zatrudnionym przez spółkę pielęgniarkom realizującym świadczenia opieki długoterminowej w domu pacjenta bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania. Radny zwraca się z prośbą o dokonanie stosownych zmian w uchwale.

Radny Łukasz Gibała interpeluje w sprawie utrzymania na poziomie 120% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych w okresie co najmniej 4 letnim. – Zagwarantowanie wysokości dotacji na stałym poziomie przez okres kilku lat pozwoli na długofalowe planowanie i inwestowanie w rozwój przedszkoli dla dobra najmłodszych mieszkańców Krakowa – zaznacza Gibała.

Druga interpelacja dotyczy podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych. – Mieszkania komunalne zamieszkują często ubożsi i najubożsi mieszkańcy naszego miasta. Tak ogromna, skokowa podwyżka dla sporej grupy lokatorów może okazać się nie do udźwignięcia – uzasadnia radny. Gibała prosi o rozważenie rezygnacji z tak wysokiej jednorazowej podwyżki czynszów i stworzenie planu stopniowych podwyżek akceptowalnego dla lokatorów.

Radny Łukasz Maślona w swojej interpelacji porusza temat zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych na terenie przeznaczonym pod projekt „Nowa Huta Przyszłości”. Pyta, czy Urząd Miasta Krakowa posiada badania i dokumentację środowiskową tego obszaru opracowaną przez Urząd bądź spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz czy w planowanych działaniach inwestycyjnych spółka uwzględniła proces rekultywacji i remediacji terenów poprzemysłowych oraz o szacowane koszty i zakres prac.

W kolejnej interpelacji radny Maślona pyta o szczegółowy zakres badań gruntów na terenie Nowej Huty. Prosi również o wskazanie działek i ich powierzchni na których zostanie przeprowadzone badanie oraz podmiotu, który owe badania wykona.

W kolejnej interpelacji radny Maślona prosi o informację w sprawie ul. Krupniczej. Mianowicie chodzi  o raport z konsultacji społecznych, o etap przygotowywania projektu przebudowy oraz o wygląd układu komunikacyjnego dla tego obszaru. 

Ostatnia interpelacja radnego dotyczy zagospodarowania terenu wokół Pomnika Żołnierzy Polski Walczącej. Radny pyta o termin zakończenia rewitalizacji terenu oraz o jej projekt.

pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat