Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pamiątkowe tablice i wynagrodzenie nauczycieli

O wynagrodzenie nauczycieli za okres strajku, dbałość o pieszych przy budowie Trasy Łagiewnickiej, pamiątkowe tablice z Nowej Huty oraz zatrudnienie w Urzędzie Miasta Krakowa pytają radni w interpelacjach międzysesyjnych. Jakie jeszcze tematy poruszają?

Fot. Tom Rollauer Fotografie
Tom Rollauer Fotografie

Radny Łukasz Sęk dopytuje o realizację uchwały nr XIII/237/19 Rady Miasta Krakowa z 10 kwietnia 2019 roku, dotyczącej wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty. Radny prosi o informację, jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji tej uchwały, jaki jest aktualny stan realizacji i kiedy może dojść do wypłaty wyrównania wynagrodzenia.

Kolejna interpelacja radnego Sęka dotyczy stanu terenu po koszeniu, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Okulickiego. Okazuje się, że teren ten podczas koszenia został zniszczony i wygląda „bardziej jak po rozjechaniu przez ciężki sprzęt, niż po zabiegach pielęgnacyjnych”. Mieszkańcy zwrócili uwagę radnemu, że takie problemy występują często także w innych rejonach miasta. Radny prosi o podjęcie działań wobec wykonawcy koszenia, by przywrócił ten obszar do dobrego stanu. Radny dopytuje także, ile podobnych interwencji było zgłoszonych od początku 2018 roku oraz jakie działania wobec wykonawców zostały podjęte.

Radny Rafał Komarewicz interpeluje w sprawie budowy Trasy Łagiewnickiej, a dokładnie w sprawie zmiany tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Rostworowskiego z Kobierzyńską. Radny prosi, by dbając o komfort pieszych: równo położyć tymczasowe płyty betonowe, aby można było przejechać po nich wózkiem, utrzymywać porządek na ciągach pieszych oraz zabezpieczyć teren w taki sposób, by piesi nie musieli chodzić po błocie.

Radna Nina Gabryś dopytuje Prezydenta o możliwość powołania w Urzędzie Miasta Krakowa miejskiego koordynatora/ki ds. organizacji edukacji uczniów i uczennic z niepełnosprawnością. Byłby on odpowiedzialny za stworzenie i aktualizowanie bazy danych o potrzebnych zasobach (sprzęty, specjaliści/tki), implementacje innowacji i promowanie drobnych praktyk, organizację edukacji uczniów i uczennic z niepełnosprawnością i współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, radami rodziców, itp.

Radna Gabryś wnioskuje do Prezydenta o renowację tablic informacyjnych planów osiedli znajdujących się na terenie starej Huty. – Charakterystyczne, wpisujące się w klimat dzielnicy historyczne tablice z planami osiedli posiadają niezwykłą wartość, mieszkańcy mają do nich duży sentyment, tablice te dopełniają przestrzeń osiedli – argumentuje radna. Zwraca ona uwagę, że tablice obecnie są w bardzo złym stanie i jednocześnie zaznacza, że decyzja o usunięciu ich czy zastąpieniu nowymi tablicami nie byłaby dobrze przyjęta przez mieszkańców.

Nina Gabryś dopytuje także o fontannę planowaną niegdyś na Placu Centralnym. – Wiem, że toczyły się w tej sprawie rozmowy. Jaka decyzja zapadła? Jakie są w tym temacie dalsze plany? – pyta radna.

Radny Łukasz Gibała interpeluje w sprawie transferu pracowników pomiędzy samorządem wojewódzkim i gminnym. Radny dopytuje, ilu nowych pracowników zostało zatrudnionych w okresie od ostatnich wyborów samorządowych, tj. od 5 listopada 2018 do 30 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz spółkach? W przypadku ilu z nowo zatrudnionych osób ich poprzednim miejscem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wojewódzkie jednostki organizacyjne i spółki? W ilu przypadkach zatrudnienie wiązało się utworzeniem nowego stanowiska, a także czy w okresie od 4 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne przejęły pracowników w wyniku zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego lub z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych, a jeśli tak, to w stosunku do ilu osób zawarto takie porozumienie w w/w okresie.

pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat