Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Interwencje w sprawie terenów zielonych

Przejście podziemne przy ul. Wielickiej generuje duże problemy, pisze w swojej interpelacji radna Alicja Szczepańska i proponuje alternatywne rozwiązanie. Radny Łukasz Gibała zwraca uwagę na tereny leśne przy ul. Bodzowskiej, od lat rozjeżdżane przez samochody, a radny Michał Drewnicki ostrzega przed wandalami niszczącymi edukacyjną ścieżkę przyrodniczą łączącą Park Reduta z Parkiem Złotego Wieku.

Do radnego Łukasza Wantucha zwrócili się mieszkańcy bloków Celarowska 28 i 30 z prośbą o zamontowanie szlabanu przy wjeździe. W ten sposób będą mogli parkować tylko mieszkańcy. Działka należy do miasta, zatem radny prosi o podanie, czy takie rozwiązanie jest możliwe, kto o tym decyduje i jak wygląda procedura.

Radny Michał Drewnicki prosi o zadbanie o teren edukacyjnej ścieżki przyrodniczej, która połączyła Park Reduta z Parkiem Złotego Wieku. Radny dostaje zgłoszenia, że wandale niszczą trasę i postawione tam elementy. Czy istnieje szansa, by zamontować bezprzewodowe kamery w okolicach wejść do parku – pyta radny?

Z kolei radnemu Łukaszowi Gibale mieszkańcy zgłosili, że teren leśny, do którego prowadzi ulica Bodzowska, jest regularnie od lat rozjeżdżany przez samochody i motocykle. Jak twierdzą, kierowcy ignorują umieszczony tam znak drogowy „droga bez przejazdu”. Ponadto w okolicy znajduje się „dziki” tor motocrossowy. Mieszkańcy proponują zatem, aby na końcu ulicy Bodzowskiej, w miejscu gdzie kończą się zabudowania, ustawić blokadę drogi. Radny prosi o informację, czy jest to możliwe i pyta, jakie ewentualnie inne działania można podjąć, aby skutecznie zabezpieczyć wspomniany teren leśny przed niszczeniem przez pojazdy?

Jak twierdzi w kolejnej interpelacji radny Gibała, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z 7 października 2015 roku wydano pozwolenie na budowę numer 2558/2015. Pozwolenie to zezwala na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wieżowca NOT (tzw. „Szkieletor”) oraz budowę odcinka ceglanego usytuowanego w granicy działek ewidencyjnych 299 i 228/2 obręb 8 Śródmieście, który to mur stanowi element historycznego układu urbanistycznego Kleparza. Mimo, że mur nie został wpisany do rejestru zabytków, to zgodnie z opinią Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora mur ten powinien ulec przebudowie poprzez odcinkową rekonstrukcję z wtórnym użyciem oryginalnego materiału. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców, przebudowa tego muru nie odbywa się w zgodzie z treścią wydanej przez konserwatora zabytków opinii. Przede wszystkim do odbudowy nie są używane oryginalne materiały – twierdzi radny i pyta czy prowadzony jest nadzór konserwatorski nad przebudową muru?

W Krakowie przy skrzyżowaniu ulicy Wlotowej z Wielicką znajduje się przejście podziemne dla dwóch przystanków tramwajowych i jednego autobusowego, łączące osiedle. Przejście to nie jest dostosowane dla osób z problemami motorycznymi oraz nie jest przyjazne opiekunom z małymi dziećmi. Ponadto jest często zalewane przez deszcz. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż po zmroku korzystanie z tej trasy wzbudza poczucie zagrożenia wśród mieszkańców. Radna Alicja Szczepańska pyta, czy możliwe jest wykonanie przejścia naziemnego, które rozwiązałoby te problemy. (BS)

pokaż metkę
Autor: Radni Miasta Krakowa
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-04-11
Data aktualizacji: 2019-04-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź