Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kierunki działań

Aktualnym dokumentem wskazującym na kierunek działań w zakresie inteligentnego rozwoju dla Miasta Krakowa jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – Dokument ujednolicony (Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r)

W ramach wskazanych w dokumencie celów rozwoju przestrzennego Krakowa zdecydowano, że „Kraków określa się,  jako:

  •   europejską metropolię, ośrodek nowoczesnej gospodarki i wysokich technologii, nauki, kultury i turystyki
  •   miasto przyjazne mieszkańcom, atrakcyjne dla zamieszkania i pobytu.”

 

W celu realizacji powyższych zapisów "Kraków ma być miastem innowacyjnym, kreatywnym, opartym na zrównoważonym rozwoju i realizującym ideę smart city - czyli miasta inteligentnego, w którym na rozwój wpływ będą miały nowoczesne technologie, rezygnacja z utartych schematów działania oraz nowe formy współpracy między władzami miejskimi, przedsiębiorcami i mieszkańcami."

Powyżej zapisane cele rozwinięte zostały w projekcie Strategii Rozwoju Krakowa 2030 i misji Krakowa:

 

MISJĄ KRAKOWA JEST TWORZENIE INTELIGENTNEJ METROPOLII, ZAPEWNIAJĄCEJ WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA, BUDOWANIE KREATYWNEJ GOSPODARKI, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZESTRZENNEGO

ORAZ ROZWÓJ KULTURY, POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ PODMIOTÓW RÓŻNYCH SEKTORÓW ORAZ PARTNERSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE SAMORZĄDU I MIESZKAŃCÓW

 

Aspiracją Miasta wynikającą z nowej Strategii będzie realizowanie idei smart city –nowoczesnej metropolii, oferującej wysoką jakość życia, przyjazne warunki dla innowacyjnej gospodarki, miasta silnego kapitałem ludzkim i społecznym oraz nowocześnie zarządzanego przy wykorzystaniu technologii ICT, uwzględniającego przy tym potrzeby i aspiracje Mieszkańców oraz ich udział w życiu publicznym.

Strategia Rozwoju Krakowa 2030 zapewnia kompleksowy plan rozwoju wraz ze sposobami wdrażania, narzędziami, instrumentami i wskaźnikami oceny jego wykonania. Głównymi wytycznymi w omawianych procesach są priorytety strategii „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA CHLEBDA
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
powrót