Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Koniec pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli

W środę (13 kwietnia) ogłoszono wyniki pierwszego etapu rekrutacji do krakowskich przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2011/2012. W wyniku pierwszego etapu rekrutacji w przedszkolach i szkołach znalazło miejsce 16 994 dzieci.

„Do placówek przyjęto 90 % zgłoszonych dzieci – poinformowała dziś Elżbieta Lęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano nabór na ok. 17 933 miejsc, w tym 15 519 w przedszkolach, 2 414 w szkołach podstawowych (1974 w oddziałach „0”, 440 w oddziałach dla młodszych dzieci). W pierwszym etapie rekrutacji elektroniczny nabór prowadzono na 17 561 miejsc, (liczba jest mniejsza od wyżej podanej, ponieważ nabór elektroniczny nie obejmował miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a część zaplanowanych oddziałów zerowych została przeznaczona na oddziały klas pierwszych).

Do 31 marca br. w elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 18 829 dzieci - w tym 9 068 dziewczynek i 9 761 chłopców (w ubiegłym roku wszystkich dzieci było 18 468). W systemie zarejestrowano 10 782 dzieci kontynuujących edukację przedszkolną. Do oddziałów przy szkołach podstawowych złożono 1800 podań, a w przedszkolach 17 029 podań.

W wyniku pierwszego etapu rekrutacji w przedszkolach i szkołach znalazło miejsce 16 994 dzieci (w ubiegłym roku było ich 16 437). Krakowskie samorządowe placówki dysponują jeszcze 567 wolnymi miejscami w przedszkolach i szkołach podstawowych. W tym: w przedszkolach 134, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 40 i oddziałach zerowych w szkołach podstawowych 393.

Do 13 kwietnia 2010 r. do pierwszych klas szkół podstawowych zapisanych zostało 1047 dzieci (dla porównania w poprzednim roku w tym okresie do pierwszych klas zapisanych było 644 dzieci).

Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone dziś (13 kwietnia, środa) o godz. 9.00 w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc jest dostępna na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl. W celu zapisania dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnym miejscem należy udać się do tego przedszkola. Rodzice będą mogli podpisywać umowy od 20 kwietnia do końca maja br.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce było w Przedszkolu nr 58, ul. Skośna 2 (430 złożonych kart i deklaracji na 245 miejsc), w następnej kolejności w Przedszkolu nr 76, ul. Emaus 29 (120 złożonych kart i deklaracji na 75 miejsc) oraz w oddziałach Przedszkola nr 145, ul. Dr Judyma 8 (77 złożonych kart i deklaracji na 50 miejsc).

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziano 216 miejsc. W przedszkolach: 150 miejsc w oddziałach integracyjnych (od września zostaną uruchomione 2 dodatkowe oddziały integracyjne w Przedszkolu nr 10 na Strąkowej 7 i w Przedszkolu nr  151 na os. Niepodległości 4) i 41 miejsc w oddziałach specjalnych. W szkołach podstawowych: 25 miejsc w oddziałach integracyjnych (oddziały „0”).

Podstawą skierowania dziecka do oddziału integracyjnego/specjalnego w przedszkolu samorządowym/szkole podstawowej jest złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18: wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną, odroczenia realizacji obowiązku szkolnego (tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji kończą co najmniej 7 lat i od września powinny rozpocząć naukę w szkole podstawowej). (KF).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-04-14
Data aktualizacji: 2011-04-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź