Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Opieka długoterminowa - nowy biuletyn

Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej, zagadnienia związane z problematyką odleżyn, żywienie pacjentów przewlekle chorych, rozwiązania systemowe w opiece długoterminowej w Holandii, dogoterapia jako metoda wspierająca ćwiczenia funkcji poznawczych osób starszych – to tylko niektóre tematy, które znalazły się w biuletynie „Geriatria i opieka długoterminowa” opracowanym przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Wielickiej. Publikacje (numer 1 i 2) można pobrać w formie elektronicznej. Zapraszamy do lektury!

Biuletyn został opracowany w ramach projektu dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009–2014, realizowany przez Zakład Opiekuńczo‑Leczniczy przy ulicy Wielickiej 267 w Krakowie.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej www.zlotywiek‑zol‑krakow.pl - znajdują się tam informacje na temat warsztatowych szkoleń dla lekarzy oraz konferencji poświęconej problemom geriatrycznym na styku praktyki ambulatoryjnej, szpitalnej i opieki długoterminowej.

W Krakowie mieszka ponad 49 tys. osób powyżej 80. roku życia, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do roku 2025 liczba osób starszych w naszym mieście ma wynosić ponad 63 tys. osób. Gmina Miejska Kraków prowadzi działania w zakresie poprawy opieki zdrowotnej osób w podeszłym wieku. Jedną z form realizacji zadania jest projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

W ramach projektu realizowane są działania: przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego; wdrożenie programu informacyjnego „Złoty wiek", rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem oraz terapii zajęciowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. W wyniku przebudowy obiekt oddany do użytku w 1979 roku będzie spełniał wysokie standardy opieki dla 160 osób.

Celem projektu jest budowanie sprawnego systemu opieki długoterminowej w województwie małopolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych świadczeń zdrowotnych. Wartość projektu wynosi ok. 14 mln zł, w tym wkład własny Gminy - 2 mln 800 tys. zł.

Projekt skierowany jest do osób w wieku podeszłym, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy, ich opiekunów, a także personelu medycznego specjalizującego się w opiece długoterminowej, geriatrii i gerontologii. Jego celem jest wsparcie opieki długoterminowej sprawowanej we własnym środowisku pacjentów. W ramach projektu wypożyczany jest sprzęt specjalistyczny oraz świadczone są usługi doradztwa indywidualnego z zakresu opieki długoterminowej dla pacjentów oraz ich opiekunów. W wyniku tych działań możliwe jest jak najdłuższe przebywanie osób w wieku podeszłym we własnym środowisku, blisko krewnych i przyjaciół, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej pomocy fachowej. Z wypożyczalni sprzętu wspomagającego opiekę nad osobami objętymi opieką długoterminową skorzysta co najmniej 200 osób, z konsultacji medycznych - 480 osób, a z konsultacji telefonicznych - 500 osób.

Celem programu informacyjno - edukacyjnego „Złoty wiek" są działania edukacyjne i przeciwdziałanie złemu stylowi życia, tak aby w przyszłości zmniejszyć liczbę chorych, którzy będą wymagać opieki stacjonarnej. Program będzie realizowany w formie cyklu szkoleń dla pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.

Z kolei w ramach rozwoju terapii zajęciowych wdrażane są nowatorskie metody leczenia i rehabilitacji obejmujące: muzykoterapię, dogoterapię, biblioterapię, kinoterapię, hortiterapię, (ogrodoterapię). Celem terapii zajęciowej jest zapobieganie skutkom ograniczania aktywności, która towarzyszy chorobie, a także przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym. Z terapii zajęciowych skorzysta co najmniej 100 pacjentów.

Geriatria i opieka długoterminowa numer 1 [pdf]

Geriatria i opieka długoterminowa numer 2 [pdf]

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-10-20
Data aktualizacji: 2015-10-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź