Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Gdzie rewitalizować? Czekamy na Twoją opinię!

Jeszcze tylko do dziś możesz wyrazić swoje zdanie na temat projektu uchwały Rady Miasta Krakowa określającej granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Krakowie.

Fot. Materiały organizatorów

O co chodzi w rewitalizacji?

Przepisy definiują rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. To działania na rzecz lokalnej społeczności, które realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. To także inwestycje w infrastrukturę, ale trzeba pamiętać, że rewitalizacja nie jest synonimem remontu.

Które obszary miasta?

Przygotowując się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Krakowa przeprowadziliśmy analizy służące opracowaniu diagnozy, która wskazała jakie obszary miasta znajdują się w stanie kryzysowym ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych.

Do pobrania: DIAGNOZA służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie.

Analizami objęliśmy obszar całego miasta, a ich wynikiem jest propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych chcemy poznać opinie interesariuszy rewitalizacji (czyli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy w jakiś sposób użytkują obszar rewitalizacji) na temat wyznaczonych granic obszarów. To właśnie tam będzie prowadzony proces rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowano trzy podobszary rewitalizacji: „stara” Nowa Huta, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła. Możesz także pobrać mapy będące załącznikiem do projektu uchwały.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Wciąż czekamy na uwagi w formie pisemnej! Można je przesłać na adres: konsultacje.gpr@um.krakow.pl do 24 czerwca lub podzielić się nimi wypełniając formularz dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej rewitalizacja.krakow.pl. Formularze konsultacyjne w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Bracka 10) – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-06-22
Data aktualizacji: 2022-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź