Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Coraz więcej spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ponad 420 tys. spraw odnotował w ubiegłym roku krakowski Urząd Stanu Cywilnego. To o prawie 20 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten jest spowodowany m.in. tzw. odmiejscowieniem niektórych spraw, które teraz można załatwić niezależnie od miejsca pobytu. W Krakowie realizowanych jest również  wiele wniosków obywateli polskich  zamieszkałych za granicą  jak również obcokrajowców.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

W USC można załatwić sprawy związane z odbiorem dokumentów z zakresu stanu cywilnego (odpisy aktów, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia do ślubu kościelnego). W większości przypadków klienci korzystają z odmiejscowienia spraw dotyczących wydawania odpisów aktu stanu cywilnego, gdyż są to dokumenty najczęściej wykorzystywane w obrocie prawnym np. w postępowaniach spadkowych czy postępowaniach administracjach przed urzędami.

W 2019 r. krakowski urząd wydał ponad 143 tys. odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Aktualnie osoby, które urodziły się czy zawarły małżeństwo poza Krakowem, nie muszą kierować wniosków o odpis aktu stanu cywilnego do USC, w którym akt posiadają. Wystarczy tylko złożyć wniosek osobiście do USC w Krakowie, lub przesłać pocztą tradycyjną (Urząd Stanu Cywilnego ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków) lub bez wychodzenia z domu -za pośrednictwem platformy ePUAP.

Właśnie ta ostatnia forma kontaktu dzięki odmiejscowieniu realizacji niektórych spraw jest coraz częściej wybierana przy składaniu wniosku. Za pośrednictwem platformy ePUAP w ubiegłym roku do USC wpłynęło 8641 wniosków. Najczęściej załatwiane sprawy przy użyciu e-usług to: rejestrowanie narodzin dziecka oraz wnioski o wydanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego. Wzrost w tym zakresie odnotowano na poziomie 64% rok do roku.

Kierując wniosek do krakowskiego USC urząd zleci przeniesienie aktu z formy papierowej do wersji elektronicznej ogólnopolskiej bazy aktów stanu cywilnego, a następnie pracownik niezwłocznie drukuje odpis i wydaje go wnioskodawcy. Cała procedura zgodnie z obowiązującymi przepisami może trwać maksymalnie do 10 dni roboczych. W praktyce czas oczekiwania jest krótszy. Tak przygotowany odpis można odebrać w formie elektronicznej (przez ePUAP) lub tradycyjnej papierowej. Odbiór dokumentu papierowego może być osobisty lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Osobiście odpisy odbiera się przy ul. Lubelskiej 27, os. Zgody 2 lub Wielickiej 28a.

Dzięki odmiejscowieniu w krakowskim USC można załatwić również sprawy np. związane z wydaniem zaświadczenia o stanie cywilnym, przyjmowaniem zapewnień do zawarcia małżeństwa, wydawaniem zaświadczeń do ślubu wyznaniowego, wydawaniem zaświadczeń do ślubu za granicą, przyjmowaniem oświadczeń o uznaniu ojcostwa (w tym również przed urodzeniem się dziecka), wpisów zagranicznych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), powrotem do nazwiska noszonego przed rozwodem, a także orzekaniem o zmianie imienia/nazwiska.

Wszystkie niezbędne informacje i wymogi dotyczące spraw załatwianych w USC można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-02-27
Data aktualizacji: 2020-02-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź