Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zmiany w zasiłkach i świadczeniach rodzinnych

Ilu krakowian korzysta ze świadczeń socjalnych, na jakie kwoty mogą liczyć a jakie warunki spełnić, by je uzyskać – o tym dyskutowano na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

W roku 2014 zostało złożonych 26 049 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zasiłek rodzinny przyznano dla ponad 10 tys. rodzin. A wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 29 739 012 zł. Przyznawano liczne świadczenia pielęgnacyjne jak np. zasiłek pielęgnacyjny. Jest on przyznawany niezależnie od dochodu rodziny, a wypłacany w kwocie 153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem przyznawane jest niezależnie od dochodu, wartość świadczenia do końca 2015 r. wynosi 1 200 zł, natomiast od 1 stycznia 2016 r. wypłacane będzie w wysokości 1 300 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł miesięcznie, przeznaczony dla osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny jest uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które obecnie wynosi 664 zł na osobę w rodzinie (od 1 listopada 764 zł).

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł miesięcznie przysługuje w związku z opieką nad dorosłym członkiem rodziny, osobom, które do 30 czerwca 2013 r. pobierały świadczenie pielęgnacyjne niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Zmiany nastąpią także w wysokości zasiłku rodzinnego. Do 31 października 2015 roku świadczenie przysługuje rodzicom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł lub 664 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Od 1 listopada 2015 r. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Od 1 listopada 2015 r. wzrastają również kwoty zasiłków rodzinnych oraz kwoty niektórych dodatków do tych zasiłków. Kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:
• 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
• 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 18. roku życia,
• 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kolejnym świadczeniem wprowadzonym od 1 stycznia 2016 r. będzie świadczenie rodzicielskie, które przysługiwać będzie osobom, które urodził dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia).

Przedmiotowe świadczenie ma być wypłacone przez 12 miesięcy w wysokości 1000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące obecnie 1 922 zł na osobę w rodzinie.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-09-22
Data aktualizacji: 2015-09-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź