górne tło

VII Spotkanie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

VII Krakowskie Forum pt. "Rozwój Miasta w kontekście Studium Zagospodarowania Przestrzennego" odbyło się 14 kwietnia 2014 r. w godz. 17:00 - 18:30 w Auli Wyższej Szkoły Europejskiej, ul. Westerplatte 11, Kraków

Celem debaty było przedstawienie mieszkańcom koncepcji przestrzennego rozwoju Krakowa.

Głównymi tematami poruszanymi podczas wydarzenia były:

1.      "Nowe centra" Krakowa oraz zwiększenie potencjału gospodarczego miasta.

2.      Rozwój systemu komunikacji oraz infrastruktury komunikacyjnej Krakowa.

3.      Rozwój przestrzenny Krakowa oraz jego obszaru funkcjonalnego.

Uczestnikami spotkania byli: Elżbieta Koterba -  Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, Borysław Czarakcziew- Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, prof. Zbigniew Zuziak- Politechnika Krakowska oraz dr Krzysztof Mazur.

Wspólnie twórzmy przyszłość Krakowa, miasta, w którym tradycja przeplata się z nowoczesnością.