górne tło

Dzielnice Miasta Krakowa

27 marca 1991 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w  Krakowie 18 dzielnic miejskich. Projekt podziału Krakowa na dzielnice powstał z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań.

Lista i mapa dzielnic Krakowa