górne tło

Bezpieczeństwo dzieci

„Efektywność działań nauczycieli i dyrektorów przedszkoli na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci" – pod takim tytułem w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, odbyła się konferencja dedykowana dyrektorom i nauczycielom wychowania przedszkolnego.  Pierwsza część spotkania miała miejsce 16 listopada, część druga odbędzie się już 18 listopada (piątek).

Celem konferencji jest doskonalenie wiedzy nauczycieli placówek przedszkolnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, a także podniesienie efektywności ich działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

Tematyka spotkania poświęcona będzie rozwijaniu umiejętności rozpoznawania symptomów dziecka maltretowanego. Podczas konferencji szeroko dyskutowane będą także procedury bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wycieczek przedszkolnych. Poruszone zostaną także kwestie z zakresu ochrony prawnej nauczyciela oraz odpowiedzialności prawnej za działania lub zaniechanie w aspekcie pracy z dziećmi i rodzicami.

Na spotkanie zapraszają: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. Partnerem konferencji jest Miasto Kraków. Szczegółowy program spotkania znaleźć można na stronie internetowej: www.blizejprzedszkola.pl (DP).