górne tło

Kraków w prestiżowym gronie kandydatów do Access City Award

Kraków znalazł się w ścisłym gronie 8 miast, które Europejskie Jury wskazało jako finalistów, bądź laureatów specjalnych wyróżnień Access City Award. Celem konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku, jest wyróżnienie miast, które znacząco zmniejszają bariery w stosunku do osób niepełnosprawnych. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali 1 grudnia w Brukseli.

Konkurs „Access City Award” o europejską nagrodę dla miast dostępnych dla osób niepełnosprawnych został ogłoszony przez Komisję Europejską. O nagrodę mogą ubiegać się miasta liczące powyżej 50.000 mieszkańców, które znacząco poprawiły dostępność niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do przestrzeni publicznej oraz mają konkretne plany dalszych udoskonaleń w czterech kluczowych obszarach: architektury i przestrzeni publicznej, transportu i powiązanej infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym nowych technologii (ICT) oraz infrastruktury i usług publicznych.

Celem konkursu jest zachęcenie miast do wymiany doświadczeń i znoszenia barier wobec niepełnosprawnych. Wpisuje się on w szersze starania Unii Europejskiej na rzecz stworzenia Europy bez barier.

Nagroda „Access City Award 2012” to nagroda niezwykle prestiżowa. Miasto, które zdobędzie ten tytuł będzie miało prawo do jego używania przez cały 2012 rok. Ponadto europejskie jury przyzna kilka wyróżnień (w różnych dziedzinach), którymi uhonorowane miasta także będą mogły się poszczycić.

Konkurs nie przewiduje nagród finansowych. Komisja Europejska wyda publikację prezentującą finalistów europejskich oraz miasta wyróżnione. KE przygotuje również wideoklipy o finalistach.

W aplikacji zgłoszonej przez Kraków znalazły się m.in. dostosowanie systemu komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, infrastrukturze drogowej  i transportowej, zwiększenie dostępu oferty turystycznej oraz dostępu do informacji  i usług (BIP, serwis „Bez barier”, język migowy w Urzędzie Miasta).

W Krakowskim Magistracie zostało przeszkolonych i ukończyło kurs języka migowego IV stopnia 36 urzędników, którzy na co dzień obsługują mieszkańców. Spowodowało to zwiększenie dostępności usług dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Kraków zaprezentował również w swoim zgłoszeniu Drogę Królewską dla Niepełnosprawnego Turysty - projekt unijny zrealizowany przez Miasto, który zdobył nagrody w konkursie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego „Samorząd równych szans 2011” oraz „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Głównym celem projektu Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty było udostępnienie turystom niepełnosprawnym dziedzictwa kulturowego Krakowa poprzez utworzenie atrakcyjnej trasy turystycznej dostępnej dla osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych i słabowidzących. (JD).