górne tło

Partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dział Pomocy Bezdomnym został zakwalifikowany do udziału w I etapie projektu Partnerstwo Lokalne do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

W związku z tym, zostało utworzone partnerstwo (złożono listy intencyjne), w skład którego weszli: MOPS Kraków – jako lider, Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio i Fundacja Dzieła Św. Ojca Pio. Na tym etapie realizacji projektu przygotowana zostanie szczegółowa diagnoza zjawiska bezdomności na terenie Krakowa. Ponadto dla członków partnerstwa odbędzie się szkolenie z zakresu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, a następnie zostanie przygotowana oferta dotycząca II etapu konkursu. (JD).