górne tło

Partnerstwo Wschodnie w Krakowie

Dziś (25 października) w Krakowie trwa drugie w ramach polskiej prezydencji nieformalne spotkanie ministrów UE ds. transportu na temat Partnerstwa Wschodniego.

W spotkaniu biorą udział ministrowie państw członkowskich UE, reprezentujący Komisję Europejską - wiceprzewodniczący i komisarz ds. Transportu Siim Kallas, przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego, Chorwacji, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Przewidziana jest debata ministrów, która będzie koncentrować się na praktycznych aspektach współpracy transportowej UE z państwami Partnerstwa Wschodniego. Podstawą do dyskusji będzie komunikat w sprawie Polityki transportowej UE wobec państw ościennych, w tym m.in. na temat pozyskiwania funduszy na realizację projektów infrastrukturalnych.

Kalendarz wydarzeń  związanych z  polską prezydencją w Radzie UE dostępny jest pod adresem: http://pl2011.eu/ (KS).