górne tło

Metropolia Krakowska: są władze stowarzyszenia

W czwartek (27 marca) odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Skupia ono Kraków i 13 gmin ościennych, które wspólnie chcą pozyskać niemal 1 mld złotych unijnych dotacji na zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Czwartkowe spotkanie w Magistracie odbyło się po przyjęciu przez rady gmin stosownych uchwał w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Członkowie nowej organizacji mogli więc dokonać wyboru władz. W skład Zarządu weszli Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, jako prezes, a także czterej członkowie: Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Witold Słomka Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Tadeusz Trzmiel I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Z kolei w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zasiądą: Przewodniczący Wacław Kula Wójt Gminy Liszki oraz dwóch członków - Henryk Gawor Wójt Gminy Biskupice i Krzysztof Bolesław Musiał Wójt Gminy Mogilany.

Podczas spotkania uzgodniono również, że tymczasową siedzibą Stowarzyszenia Metropolia Krakowska będzie Biuro Funduszy Europejskich UMK, mieszczące się przy ul. św. Krzyża 1 Krakowie. W dalszej kolejności, w ciągu kilkunastu dni ma być złożony w sądzie wniosek o rejestrację stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że wcześniej gminy, które tworzą stowarzyszenie Metropolia Krakowska uzgodniły tzw. obszary tematyczne, czyli dziedziny, na które będą chciały pozyskać unijne środki. Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Mają to być zadania ważne z punktu widzenia miasta, ale mające również znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego. Ideą tego projektu jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów.

W przypadku pakietu zadań, które chcą realizować gminy skupione w stowarzyszeniu Metropolia Krakowska chodzi o kwotę około 230 mln euro, a więc niemal 1 mld zł. Inwestycje mają być realizowane w takich obszarach jak strefy aktywności gospodarczej, transport, niska emisja, termomodernizacja oraz usługi i rewitalizacja.