górne tło

Kraków Centrum Europejskiej Turystyki

W Krakowie zakończyło się 10. Europejskie Forum Turystyki, a także najważniejsze wydarzenie polskiej prezydencji - nieformalne spotkanie ministrów ds. turystyki krajów członkowskich UE. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset uczestników. Tematem  przewodnim tegorocznego Forum było  „Stymulowanie konkurencyjności w  europejskim sektorze turystycznym".

Organizowane  corocznie - od 2002 roku - Europejskie Forum Turystyki  jest odpowiedzią na wezwanie Rady UE do upowszechnienia dialogu między sektorem publicznym, a branżą turystyczną i innymi zainteresowanymi podmiotami. Forum jest miejscem dyskusji o sprawach najważniejszych dla turystyki. Uczestniczą w nim przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajowych administracji turystycznych szczebla centralnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i gospodarczego, branżowych organizacji międzynarodowych oraz przedsiębiorstw turystycznych.

Tematem  przewodnim tegorocznego Europejskiego Forum Turystyki w Krakowie był jeden z priorytetów na rzecz rozwoju turystyki wskazany przez Komisję Europejską: „Stymulowanie konkurencyjności w  europejskim sektorze turystycznym”.

Dyskusja skoncentrowała się w ramach dwóch paneli tematycznych, poświęconych kluczowym dla konkurencyjności zagadnieniom. Były nimi: konsolidacja wiedzy społeczno – gospodarczej dla turystyki oraz rozwój innowacji, technologii informatycznych i komunikacji w turystyce.

Po zakończeniu Forum odbyło się Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Turystyki Państw członkowskich UE. Jako temat przewodni spotkania przyjęto promowanie Europy w państwach trzecich.

Ważnym punktem krakowskiego spotkania było podpisanie porozumienia z Komisją Europejską, dzięki któremu Polska przystąpi do inicjatywy „50 000 turystów”. Projekt ten zakłada rozwinięcie ruchu turystycznego pomiędzy Ameryką Łacińską a Unią Europejską. Początkowa faza projektu ma zachęcić 25 000 latynoamerykanów do podróży do Europy między październikiem 2012 r., a marcem 2013 r. oraz 25 000 europejczyków do podróży do Ameryki Łacińskiej między majem a październikiem 2013 r.

W czasie Forum nastąpiło również  podpisanie pomiędzy Komisją Europejską  a Europejską Komisją Turystyki deklaracji o współpracy w dziedzinie turystyki  oraz promocji  marki Europy jako zbioru zrównoważonych kierunków turystycznych.

Dzięki porozumieniu Europejska Komisja Turystyki w szerszym niż dotychczas zakresie  włączy się w realizację takich przedsięwzięć jak : promocja Europy jako destynacji turystycznej na rynkach państw trzecich w szczególności rynkach  Ameryki  Północnej i krajów  BRIC, rozwój i promocja Pan - Europejskich  produktów turystycznych, takich jak europejskie szlaki kulturowe, wykorzystanie technologii informatycznych w promocji turystycznej, promocja „europejskiej marki”, wspólne działania  promocyjne podczas imprez organizowanych przez branże turystyczną, współpraca w zakresie badań oraz  upowszechniania dobrych praktyk.

Szczegółowe informacjewww.etf2011.gov.pl (KS)