górne tło

Forum Młodzieży z Polski i Niemiec

„Tolerancja, akceptacja, fascynacja – Młodzi na tropie wielokulturowych społeczności Krakowa i Łodzi. Tacy różni, a tacy podobni - ...” - pod takim HASŁEM, w dniach 10-17 września, odbywa się w Krakowie i Łodzi 4. Forum Młodzieży z Polski i Niemiec „Pamięć buduje przyszłość”.

W wydarzeniu współorganizowanym przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie bierze udział 46 uczniów z Polski, 45 uczniów z Niemiec oraz 14 nauczycieli i opiekunów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Forum rozpoczęło się 10 września w Łodzi. Od 14 września (środa) odbywa się w Krakowie. W pierwszym i drugim dniu uczestnicy spotykają się m.in. na warsztatach poświęconych wkładowi ludności żydowskiej, niemieckiej i polskiej do rozwoju kultury Krakowa na przestrzeni dziejów. 16 września (piątek) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (w godz. 15:00-18:00) odbędzie się uroczyste zamknięcie Forum, podczas którego przedstawione zostaną efekty pracy uczestników forum i wystąpienia zaproszonych gości.

Idea organizacji wspólnych spotkań seminaryjnych młodzieży polsko-niemieckiej zrodziła się w trakcie konferencji nauczycieli historii z Polski i Niemiec zorganizowanej przez IPN oddział w Lublinie oraz Ministerstwo Edukacji i Sportu Brandenburgii, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą w październiku 2004 roku.

Forum młodzieży polskiej i niemieckiej w założeniu ma być jedną z form dialogu między młodzieżą obu krajów. To młodzież będzie w przyszłości kreować relacje między narodami, to ona współtworzyć będzie „codzienność jutra” w zjednoczonej Europie, dlatego organizatorzy chcą umożliwić młodym ludziom z Polski i Niemiec spojrzenie na siebie inne, niż to stereotypowe, będące również wynikiem trudnych stosunków między obydwoma krajami w przeszłości.

Dodatkowe informacje o Forum są dostępne na stronie internetowej: http://xiv-lo.krakow.pl. (KF).