górne tło

III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

"Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne" – to temat przewodni III Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, który odbędzie się w Krakowie w dniach 7-11 września. Patronat nad wydarzeniem organizowanym przez Polską Akademię Umiejętności objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, a także Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Kongres odbędzie się dziś (czwartek, 8 września) o godz. 10:00 w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17.

W programie pierwszego dnia konferencji znalazły się m.in. referaty Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej, a także dwie sesje: pierwsza dotycząca stanu i perspektyw nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, druga - doświadczeń nauczania w skupiskach polskich na obczyźnie.

W piątek (9 września) odbędą się m.in. sesje: Medycyna i opieka zdrowotna: kształcenie młodzieży polskiej na obczyźnie; Doświadczenia wybranych krajów w zakresie nauczania przedmiotów ojczystych w skupiskach emigrantów oraz imigrantów; Nauczanie przedmiotów ojczystych w skupiskach polskich na Wschodzie (referaty na temat stanu nauczania na Litwie, Łotwie, Białorusi i na Ukrainie).

W sobotę (10 września) odbędzie się dyskusja panelowa. Zaproszeni goście zwiedzą także Muzeum w Podziemiach Rynku Głównego i wezmą udział w koncercie, który odbędzie się w Magistracie. W niedzielę (11 września) wezmą natomiast udział w mszy św. w Katedrze na Wawelu, zwiedzą także Zamek Królewski na Wawelu. Dodatkowe informacje o konferencji są dostępne na stronie internetowej: http://pau.krakow.pl. (KF).