górne tło

Handel i usługi pod lupą

Uchwała zawiera szereg zapisów dotyczących zasad prowadzenia działalności handlowej i usługowej na terenie parku kulturowego. Na mocy zapisów zabroniony jest handel i usługi w bramach, przejściach i przejazdach do budynków. Nie można też wystawiać towarów przed budynkami i na elewacjach. Dopuszczalny jest handel obwoźny, ale tylko i wyłącznie certyfikowanymi obwarzankami krakowskimi, pamiątkami związanymi z Krakowem lub jadalnymi kasztanami. Może się on odbywać w wyznaczonych miejscach i za zezwoleniem zarządcy drogi (ZDMK) lub Gminy Miejskiej Kraków, oraz tylko na stoiskach, których formę i kolorystykę zaakceptowało miasto.

 

Zabronione są też głośniki, lasery, wyświetlacze, neony i lasery – słowem wszystko to, co emituje obraz, dźwięk i światło do przestrzeni publicznej. Uchwała zakazała też podświetlenia obiektów światłem innym niż białe lub zbliżone do białego w witrynach, oknach, bramach, przejściach i przejazdach. To samo dotyczy podświetlania okien powyżej parteru. Nie można też ograniczać transparentności przeszkleń lokali – za wyjątkiem trwania remontu oraz umieszczania szyldu (o ile jest to jedyny szyld) i informacji o godzinach otwarcia, płatnościach kartami, ochronie i monitoringu, sprzedaży lub wymianie – przy czym nie mogą one zajmować powierzchni większej niż 20 proc. przeszklenia.

Uchwała zagwarantowała obecność na Rynku krakowskich kwiaciarek. Dopuszczalne są też występy artystów publicznych – jeśli te odbywają się na terenie dróg publicznych to wymagają one zezwolenia zarządcy drogi, a na pozostałych terenach – zawarcia umowy z gminą.

Informację dla artystów można znaleźć tutaj.

Z Krakowa – dzięki zapisom uchwały – zniknęli też przebierańcy reklamujący konkretne lokale czy usługi. Kostiumy, ale tylko te zgodne z tradycją kulturową Krakowa, mogą prezentować osoby przy wejściu do lokalu czy budynku. Nie wolno już prowadzić sprzedaży „z ręki”. Z przestrzeni publicznej wyeliminowano rozdawanie ulotek z niemoralnymi treściami. Zakazano też reklamowania imprez, towarów i usług przez nagabywanie oraz prowadzenia działalności sprzecznej z moralnością publiczną w lokalach gastronomicznych, kulturalnych i rozrywkowych.

Park Kulturowy Stare Miasto - zasady prowadzenia działalności handlowej i usługowej - broszura informacyjna PDF