górne tło

Ogródki gastronomiczne pod nadzorem

Na prowadzenie ogródka gastronomicznego wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi (ZDMK) lub umowa z Gminą Miejską Kraków (Wydziałem Spraw Administracyjnych UMK). Niezbędne jest też uzyskanie opinii – w kwestii lokalizacji ogródka od Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz akceptacji Plastyka Miasta.

Na terenie ogródka nie wolno stosować urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz podestów i sztucznych wykładzin. Określono także, gdzie i jakiego rodzaju informacje można umieścić na parasolach oraz, że parasoli nie można umieszczać w przebiegu Drogi Królewskiej, z wyłączeniem Rynku Głównego.

W Rynku Głównym ogrodzenie ogródka od strony jezdni jest obligatoryjne. Jego odległość od elewacji budynku wyznacza linia brukowana w nawierzchni chodnika wokół Rynku Głównego, a od jezdni nie może być mniejsza niż 0,5m.

Z kolei na pozostałych chodnikach parku ogródek można zlokalizować zachowując min. 1,5 m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych oraz min. 0,5 m skrajni drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Niezbędne jest też zapewnienie dojścia lub dojazdu do budynków na szerokości bramy wejściowej lub wjazdowej, a także utrzymanie wszystkich elementów wyposażenia ogródka położonych najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy – w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od światła bramy. Jeśli szerokość ogródka jest większa niż 1 m, to musi on być koniecznie ogrodzony ze wszystkich stron, z uwzględnieniem niezbędnych wejść i wyjść.