górne tło

Apel do Ukrainy

Radni podczas sesji 19 lutego (środa) wystosowali apel do władz i obywateli Ukrainy. Poniżej jego treść.

Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji 19 lutego 2014 roku z coraz większym zaniepokojeniem obserwuje wydarzenia na Ukrainie. Użycie siły wobec protestujących obywateli jest sprzeczne z prawami człowieka i europejskimi standardami.

Rada Miasta Krakowa apeluje do władz Ukrainy o podjęcie rozmów z opozycją w celu pokojowego zakończenia konfliktu i doprowadzenia do debaty na temat przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Rada Miasta Krakowa w szczególny sposób podkreśla związki Krakowa z miastami partnerskimi Ukrainy: z Kijowem i Lwowem. Dialog jaki prowadzimy od wielu lat z naszymi partnerami ze wschodu dobrze służy przezwyciężaniu trudnych historycznych zaszłości i stwarza coraz lepsze relacje miedzy obu narodami. Wierzymy, że prowadzi on do budowania pomostu miedzy Europą a Ukrainą.

Wspólna Europa to Europa z Ukrainą.