górne tło

Szopki krakowskie na liście UNESCO

Tradycja i rzemiosło wykonywania szopek krakowskich oraz Lajkonik mają szansę znaleźć się liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Jak poinformował nas Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego, już rozpoczęły się starania o taki wpis.

Dwa wnioski w tej sprawie złożyli do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie krakowscy szopkarze i członkowie orszaku Lajkonika, przy wsparciu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

- Aktualnie lista jest procedowana przez specjalistów Narodowego Instytutu Dziedzictwa – informuje Andrzej Szoka z Muzeum Historycznego. – Istnieje już światowa lista niematerialnego dziedzictwa, teraz czekamy na utworzenie krajowego spisu – dodaje.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe (ang. Intangible Cultural Heritage) to przekazywane z pokolenia na pokolenie praktyki, wiedza, wyobrażenia, idee i wartości, umiejętności, tradycje, przekazy, ale też związane z nimi artefakty, przedmioty i miejsca. Tworzy naszą grupową, narodową, etniczną bądź religijną tożsamość. Wzmacnia poczucie przynależności do grupy, społeczności czy wspólnoty.

Wpis na taką listę, jak podkreśla Andrzej Szoka z MHK, to po pierwsze możliwość inwentaryzacja wyjątkowych zjawisk kulturowych, po drugie – oznacza rozgłos i przynosi prestiż w skali światowej. Daje też możliwość ubiegania się o granty.

Znaczenie terminu "niematerialne dziedzictwo kulturowe" oparte jest na definicji przyjętej przez UNESCO w Konwencji z 2003 r. W skład tego pojęcia wchodzą m.in. tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne , a także wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata  oraz umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym .

Przypominamy, że w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35), oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, można właśnie zwiedzać kolorową i bajkową ekspozycję szopek krakowskich. Muzeum ogłosiło też plebiscyt na najpiękniej szopkę krakowską prezentowaną na pokonkursowej ekspozycji. Potrwa on do 23 lutego. Każda osoba pełnoletnia, która odda swój głos na, najpiękniejszą szopkę, weźmie udział w losowaniu nagród. Zachęcamy do wzięcia udziału!