górne tło

Metropolia walczy o unijne pieniądze

Kraków i 13 gmin ościennych chcą wspólnie pozyskiwać środki unijne na ważne dla naszego regionu tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zostanie utworzone międzygminne stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które ma współpracować z Województwem Małopolskim przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Przypomnijmy, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie współpracy samorządów, zaproponowane przez Komisję Europejską na perspektywę finansową w latach 2014–2020. Jego celem jest realizacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Projekt statutu opracowany

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego miejski obszar funkcjonalny stanowią w naszym regionie Kraków oraz 13 gmin: Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Przedstawiciele tych samorządów spotkali się 14 stycznia w krakowskim magistracie. Celem spotkania było uzgodnienie statutu stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które ma zostać niebawem powołane w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Podczas spotkania został opracowany projekt statutu stowarzyszenia. Uczestnicy uzgodnili też wzorcowy projekt uchwały Rady Miasta i poszczególnych Gmin w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia. Po przyjęciu uchwał przez poszczególne samorządy rozpocznie się procedura rejestracji stowarzyszenia.

Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska będzie kierować zarząd, na którego czele stanie Prezydent Miasta Krakowa. W jego skład wejdą też Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz burmistrzowie gmin Wieliczka, Zabierzów oraz Świątniki Górne.

Projekty warte miliard

Podczas spotkania w magistracie uzgodniono też tzw. obszary tematyczne, czyli dziedziny, na które stowarzyszenie Metropolia Krakowska będzie chciało pozyskać środki unijne. – Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne. Mają to być zadania ważne z punktu widzenia miasta, ale mające również znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego. Ideą tego projektu jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów – wyjaśnia Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa. – Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, lecz wzajemnie powiązanymi i komplementarnymi projektami – dodaje.

W wypadku pakietu zadań, które chcą realizować gminy skupione w stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, chodzi o kwotę ok. 230 mln euro, a więc niemal 1 mld zł. Inwestycje mają być realizowane w takich dziedzinach, jak transport, niska emisja oraz usługi i rewitalizacja. Najwięcej środków – 55,7 proc. całej puli – gminy chcą przeznaczyć na transport, czyli budowę dróg, kolej aglomeracyjną czy tzw. transport niskoemisyjny (np. parkingi czy ścieżki rowerowe). Prawie 24 proc. mają pochłonąć zadania związane z usługami publicznymi i rewitalizacją. Tu mieszczą się inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i edukacyjną oraz rewitalizacja ubogich obszarów miejskich i wiejskich. Trzecie z zagadnień, czyli niska emisja, pochłonąć ma 20,4 proc. całej kwoty.

W najbliższych miesiącach nad strategią Metropolii Krakowskiej będą pracowały grupy robocze złożone z przedstawicieli Krakowa i gmin ościennych. To one ustalą wykaz konkretnych zadań, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. – Istotne jest, by zadania były ważne z punktu widzenia wszystkich członków stowarzyszenia – podkreśla Tadeusz Trzmiel.

Obecnie poszczególne samorządy, które zadeklarowały udział w stowarzyszeniu, powinny podjąć stosowne uchwały rad gmin w tej sprawie. W dalszym etapie zostanie złożony wniosek do sądu w sprawie rejestracji nowego podmiotu. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska mogłoby rozpocząć działalność za pięć miesięcy.