górne tło

Sport młodych w statystyce

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej poświęcone zostało podsumowaniu ubiegłego roku w kontekście współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym w Krakowie. Informacje przekazał Jerzy Janczy, prezes Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

Rozbudowane zestawienie zawiera wyniki w kategoriach wiekowych: młodzik, junior i młodzieżowiec, uwzględnia ogólny wynik Małopolski na tle innych województw (5 miejsce), istniejących w jej obrębie gmin, osiągnięcia poszczególnych klubów oraz wyniki we wszystkich dyscyplinach, które zostały objęte klasyfikacją.

Na koniec posiedzenia Jerzy Janczy przedstawił wnioski mające służyć dalszej poprawie wyników młodych sportowców z Krakowa i Małopolski. – Są to: określenie priorytetowych, wiodących dyscyplin, zwiększenie ilości uczestników szkoleń, wsparcie dyscyplin wiodących, zintensyfikowanie szkolenia najmłodszych grup wiekowych, potrzeba odtworzenia Małopolskiego Sytemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży oraz poprawa bazy szkoleniowej – wyliczał prezes MZSKF. – Mamy awans. To dobre wieści, dziękuję w imieniu  komisji – mówił radny Tomasz Urynowicz, przewodniczący komisji. Jej członkowie zadali kilka pytań poświęconych zarówno polityce rozwoju sportu jak i konkretnym dziedzinom. Bogdan Smok pytał o nakłady na sport w innych dużych miastach, Stanisław Rachwał o szkolenie młodych kajakarzy, a Mirosław Gilarski z rezerwą odniósł się do przedstawionych rezultatów, wskazując, że w innych miastach sport młodzieżowy jest mocniej rozwinięty i promowany.