górne tło

Digitalizacja dokumentów

Komisja Główna odpowiada między innymi za porządek, harmonogram i ład pracy Rady Miasta Krakowa. Oprócz tych zagadnień zajmuje się też czasem mniej rutynowymi zagadnieniami. Tym razem dyskutowano o usprawnieniu upubliczniania magistrackich dokumentów.

Przed dyskusją uzgodniono porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa (odbędzie się w środę 18 grudnia 2013 r.), pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu Krakowa na rok 2014 (w zakresie merytorycznego działania Komisji) i planowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Projekt uchwały „w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu umieszczanie na stronie internetowej Miasta Krakowa danych dotyczących przetargów i umów zawieranych przez Miasto Kraków z podmiotami zewnętrznymi" referował radny Adam Kalita. Ma on służyć poprawie przejrzystości i ułatwić docieranie zainteresowanym krakowianom do upublicznionych dokumentów. Radni i urzędnicy zwrócili uwagę, że proces digitalizacji byłby niezwykle kosztowny i czasochłonny, a w dodatku mógłby naruszyć niektóre spośród już działających form informowania. Radny Adam Kalita uspokoił zebranych tłumacząc, że zmiany mają służyć jak najszybszemu wprowadzeniu digitalizacji nowych dokumentów i udoskonaleniu Biuletynu Informacji Publicznej. Projekt uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię komisji.