górne tło

Goście z Ukrainy w Magistracie

System edukacji w Polsce i związane z nim zadania samorządu, zarządzanie edukacją w Krakowie, współpraca zagraniczna krakowskich szkół oraz możliwości, jakie oferuje Kraków zagranicznym studentom – to tematy, które interesowały delegację obywatelskiej dyplomacji z Ukrainy. Z 45-osobową grupą uczniów, studentów, pedagogów i aktywistów ukraińskich klubów europejskich spotkał się Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji.

Organizatorem wizyty gości z Ukrainy, która odbyła się w dniach 14-17 listopada, było Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Międzynarodowego Biznesu i Rozwoju A.P.I.B.D., działające w mieście Krzemieńczuk. Była to szósta wizyta organizowana przez A.P.I.B.D. w ramach projektu „Magiczny Kraków – rozdziały historii i współczesność".

Stowarzyszenie oferuje młodym „dyplomatom" z Ukrainy – zwłaszcza uczniom i studentom – możliwość bezpośredniego zetknięcia się ze zintegrowaną Europą, poznanie jej wartości, zaszczepienie w młodym pokoleniu szacunku do prawa, tolerancji, chęci do zgłębiania historii i kultury innych narodów. Aktywiści stowarzyszenia odwiedzili m.in. Pragę, Bratysławę, Wiedeń, Rygę, Budapeszt, Wilno, Sztokholm i Warszawę. Stowarzyszenie A.P.I.B.D. działa również na rzecz uczczenia pamięci Polaków poległych na Wschodzie, represjonowanych w czasach stalinowskich.

Po spotkaniu z Prezydentem Tadeuszem Matuszem, ukraińska grupa wysłuchała prezentacji przygotowanych przez przedstawiciela Wydziału Edukacji UMK oraz koordynatorów projektu „Study in Krakow", realizowanego przez 10 akademickich uczelni Krakowa oraz Urząd Miasta Krakowa. Ukraińska młodzież i pedagodzy odwiedzili również wybrane krakowskie szkoły licealne oraz uczelnie wyższe. Dodatkowe informacje: www.krakow.pl/otwarty_na_swiat.