górne tło

Zaprojektuj olimpijski logotyp Krakowa

Kraków ubiega się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. W związku z tym, zapraszamy do udziału w trwającym konkursie na opracowanie logotypu Krakowa jako 'Miasta Zgłaszającego się'. Termin nadsyłania prac upływa 30 grudnia br. Na zwycięzcę oprócz uznania i prestiżu czeka nagroda pieniężna – maksymalnie 31 000 zł brutto.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (osoby fizyczne i firmy), którzy odpowiednio mieszkają lub mają siedzibę na terenie Polski. W szczególności jest on adresowany do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni artystycznych, a także profesjonalnych artystów-grafików i projektantów.

Zwycięski logotyp będzie służył identyfikacji wizualnej Krakowa jako miasta „Zgłaszającego się", ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022. Będzie umieszczany na różnego typu materiałach informacyjno-promocyjnych wspierających kandydaturę naszego miasta.

Kryteria oceny i profesjonalne jury

Zgłoszone do „Konkursu na logotyp Krakowa jako 'Miasta Zgłaszającego się', ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022" prace najpierw będą podlegać formalnej weryfikacji (§ 4 regulaminu konkursu (pobierz w PDF)  – wymagany sposób prezentacji pracy i termin jej zgłoszenia, wypełnione załączniki do regulaminu konkursu itd.). Te, które przejdą ją z pozytywnym wynikiem, trafią pod obrady Komisji Konkursowej, w skład której – poza przedstawicielami miasta – wejdą: reprezentanci Polskiego Komitetu Olimpijskiego, stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022, a także trzej eksperci w dziedzinie grafiki i projektowania oraz dziennikarz reprezentujący branżowe medium zajmujące się tematyką promocji i marketingu, w tym zagadnieniem identyfikacji wizualnej.

Komisja Konkursowa będzie oceniała prace według czterech kryteriów: zgodności z wymogami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), kreatywności i estetyki, przejrzystości przekazu oraz kryterium funkcjonalności. Jurorzy będą m.in. zwracać uwagę na kreatywność w zakresie kompozycji graficznej, idei, znaczenia i symboliki, którą wykorzystuje projekt, a także na to, czy zgłoszony do konkursu logotyp spełnia standardy z zakresu projektowania graficznego (typografia, estetyka etc.). Dla członków Komisji istotne będzie również to, czy dany projekt nie zawiera elementów, których użycia zabraniają przepisy MKOl dotyczące logotypów „Miast Zgłaszających się" – na tym etapie procesu aplikacyjnego takim elementem są m.in. koła olimpijskie! Dokładny opis wytycznych, według których będą oceniane prace konkursowe w ramach poszczególnych kryteriów znajduje się w § 5 regulaminu konkursu (pobierz w PDF).

Najpierw zostaną wyłonione maksymalnie trzy Logotypy Finałowe, a następnie, spośród nich Zwycięski Logotyp. Ten ostatni przed jego publicznym ogłoszeniem, będzie musiał uzyskać akceptację Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Mechanizm konkursowy obrazuje infografika (pobierz PDF)

Nagrody dla finalistów i zwycięzcy

Autorzy maksymalnie trzech Finałowych Logotypów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości po 1000 zł brutto każdy. Dla zwycięzcy konkursu (autora logotypu, któremu Komisja Konkursowa przyzna najwyższą ilość punktów i który uzyska akceptację Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego) przewidziano nagrodę w wysokości 10 000 zł  brutto. Jeśli będzie on posiadał stosowne uprawnienia i kompetencje i opracuje profesjonalną Księgę Znaku do logotypu otrzyma dodatkowo 20 000 zł.

Miejsce i termin zgłaszania prac

Projekty logotypu można zgłaszać do konkursu do 30 grudnia br., do godz. 14:00, dostarczając je osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby organizatora, na adres: Gmina Miejska Kraków ˗ Urząd Miasta Krakowa, Wydział Informacji, Turystyki
i Promocji Miasta pl. Wszystkich Świętych 3 – 4, 31-004 Kraków, III piętro, pokój numer 334. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs na LOGOTYP".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 1.04.2014 r.

Załączniki do pobrania w formacie PDF:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1A - Karta zgłoszenia prac dla osób fizycznych

Załącznik nr 1B - Karta zgłoszenia prac dla innych podmiotów

Załącznik nr 2 - Słownik pojęć

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu nagrody

Załącznik nr 2A i 2B - Księga znaku