górne tło

„Młodzież pamięta” - w 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Projekt „Młodzież pamięta” realizowany w Małopolsce, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości ma zwrócić uwagę – szczególnie młodych ludzi – jak ważna jest narodowa pamięć i patriotyczna tradycja, a zarazem pokazać społeczeństwu, że młodzież pamięta o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.

Organizatorzy projektu „Młodzież pamięta” za jeden z celów jego realizacji, postawili sobie promowanie wśród młodych Polaków idei nowoczesnego patriotyzmu. Idea ta, urzeczywistnia się poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w przygotowanych formach. Podobnie jak w latach ubiegłych, jego realizacja w kwietniu/maju 2011 roku polegać będzie na szerokiej akcji informacyjnej, połączonej z rozpowszechnianiem przez młodzież biało-czerwonych chorągiewek oraz okolicznościowych wydawnictw plakatów, plakietek i ulotek.

Podczas krakowskich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  w tradycyjnie już organizowanym „Tramwaju patriotycznym” mieszkańcy i turyści, będą mogli posłuchać i wspólnie z młodzieżą zaśpiewać polskie pieśni historyczne i patriotyczne. W tramwaju będzie można otrzymać okolicznościowe materiały, które uczniowie szkół krakowskich będą także rozdawać na Rynku Głównym i ulicach Starego Miasta. Jednocześnie, młodzież gimnazjalna po raz kolejny weźmie udział w akcji upowszechniania wśród najmłodszych mieszkańców polskich barw narodowych, rozdając kilka tysięcy biało czerwonych chorągiewek w krakowskich przedszkolach samorządowych.

Z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II realizacji projektu towarzyszy specjalna edycja Śpiewnika polskich pieśni patriotycznych, z załączoną wkładką zawierającą zdjęcia i teksty Jana Pawła II poświecone Ojczyźnie. W złożeniu organizatorów, śpiewnik zostanie przekazany do małopolskich szkół i ośrodków edukacyjnych zajmujących się kształceniem i wychowaniem młodzieży.

 

3 maja 2011 - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Tramwaj patriotyczny” w którym mieszkańcy Krakowa będą mogli posłuchać i wspólnie z młodzieżą zaśpiewać polskie pieśni historyczne i patriotyczne. Podczas jazdy rozpowszechniane będą także patriotyczne materiały oraz okolicznościowe wydawnictwa związane z 220. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja (śpiewniki polskich pieśni patriotycznych, biało-czerwone chorągiewki, plakietki, ulotki, plakaty) - Poczta Główna -Plac Wszystkich Świętych - Teatr Bagatela - Dworzec Główny, godz. 10.30 - 15.00.

-   Rozdawanie mieszkańcom Krakowa przez uczniów szkół krakowskich patriotycznych materiałów i okolicznościowych wydawnictw rocznicowych - Rynek Główny i ulice Starego Miasta, godz. 11.00 - 13.30.

 

9 - 27 maja 2011

-  Przekazywanie przez uczniów szkół krakowskich chorągiewek w barwach narodowych najmłodszym mieszkańcom Krakowa - przedszkola samorządowe w Krakowie

 

Maj 2011

-  Rozpowszechnianie przez młodzież w szkołach i podczas oficjalnych uroczystości na terenie Małopolski patriotycznych materiałów i okolicznościowych wydawnictw rocznicowych - małopolskie gminy