górne tło

Sztuka debaty

Szkoła Debaty – z prezentacją na ten temat zapoznali się radni podczas posiedzenia Komisji Edukacji. Prezentację w formie multimedialnej przedstawiło Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Szkoła Debaty odbywa się po raz 11, a po raz ósmy  organizuje  ją III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Krakowie we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców. Od roku 2008 odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Celami Szkoły Debaty są: poszerzanie umiejętności erystycznych licealistów, zainteresowanie młodzieży problemami politycznymi i społecznymi oraz krzewienie wiedzy. Szkoła debaty trwa cały rok. Są to potyczki słowne między uczniami liceów w formie debaty oksfordzkiej. Dla uczestników debat organizowane są profesjonalne szkolenia. Szkoła Debaty odbywa się w formie wolontariatu, udział w niej jest bezpłatny.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, według druku nr 1517, w sprawie uchylenia uchwały nr LXXI/1041/13 Rady Miasta Krakowa z 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla szczególnie uzdolnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych.